วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (แถวสอง ที่ 8 จากซ้าย) รักษาการอธิการบดี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษาของวิทยาลัย“จุดเทียนชัยถวายพระพร ในหลวง ร.10”

 พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี  กรุงเทพมหานคร