มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค1ปีการศึกษา2563ด้วยตนเองที่ ม.ร. หัวหมาก (อาคารเวียงคำ ชั้น 1) และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค23จังหวัดระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 (ทุกวัน)

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่เตรียมหลักฐานครบถ้วนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครที่ไม่สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี และผู้สมัครPre-degreeรวมทั้งผู้สมัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตทุกประเภท

 ขณะเดียวกันยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.thตั้งแต่บัดนี้ – 2 สิงหาคม2563

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน12 คณะ ได้แก่คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์

 สำหรับส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครใน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ สื่อสารมวลชน และรัฐศาสตร์ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง อุดรธานี ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และพังงา

 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่www.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.regsi.ru.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University