หลังสถานศึกษาในประเทศไทย เปิดเทอมเข้าสู่สัปดาห์ที่สองเท่านั้น ก็เกิดประเด็นร้อนทันที จากกรณีพบว่า 1 ในกลุ่มกลุ่มทหารสัญชาติอียิปต์ซึ่งเดินทางเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองระยองในวันที่ 8 ก.ค.ก่อนที่ในวันที่ 12 ก.ค. 2563 จะตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19

ล่าสุด นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัดศธ.) เปิดเผยว่า ศึกษาธิการจังหวัดระยอง (ศธจ.ระยอง)ได้รายงานว่ามีสถานศึกษาในจังหวัดระยองปิดการเรียนการสอนแล้ว 274 แห่ง

แบ่งเป็น สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 11 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 223 แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 32 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดกศน.จำนวน 8 แห่ง ซึ่งการปิดสถานศึกษาครั้งนี้โรงเรียนจะปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน

ขณะที่ เฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โพสต์ประกาศ มีข้อความตอนหนึ่ง ว่า ปัจจุบันมีนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงขอแจ้งปิดสถานศึกษาเป์นเวลา 1 วัน ในวันที่ 15 ก.ค. เพื่อทำความสะอาดโรงเรียน

เช่นเดียวกับโรงเรียนสายน้ำผึ่งในพระอุปถัมป์ ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โดยตอนหนึ่งของประกาศระบุว่า สถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา และเดินทางไปหลายสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบสถานศึกา

ในการนี้ทางโรงเรียนสายน้ำผึ้งฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน

 

ศธ.สั่งปิด 274 สถานศึกษาทั่วระยอง-2โรงเรียนดังกทม.หนีโควิด ระบาดระลอก2

 

ศธ.สั่งปิด 274 สถานศึกษาทั่วระยอง-2โรงเรียนดังกทม.หนีโควิด ระบาดระลอก2