วันที่ 12 ก.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยผ่านเฟซบุ๊ก ถึงความประทับใจ ที่การแอบลงไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยไม่ได้บอกล่วงหน้า เพื่อได้ดู แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารต่อไป

"รมว.ตั้น" ย่องเงียบเยี่ยมร.ร. ตรวจมาตรการดูแล นักเรียนกินนอน

"รมว.ตั้น" ย่องเงียบเยี่ยมร.ร. ตรวจมาตรการดูแล นักเรียนกินนอน

การแวะตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยไม่อยู่ในกำหนดการ เพื่อพูดคุยให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีประโยชน์จริงสำหรับพวกเราคณะทำงานทุกครั้ง และถึงแม้จะไม่ได้บอกล่วงหน้าแต่เห็นถึงมาตรการที่เคร่งครัดและปฏิบัติจริงทุกที่เสมอ

อย่างครั้งนี้ที่ตั้งใจไปดูการบริหารจัดการหอพักนอนที่โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา มีการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดี น่าชื่นชมมาก

"รมว.ตั้น" ย่องเงียบเยี่ยมร.ร. ตรวจมาตรการดูแล นักเรียนกินนอน

ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านทั่วประเทศ ที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันอย่างหนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้

ขอคารวะจากใจครับ

"รมว.ตั้น" ย่องเงียบเยี่ยมร.ร. ตรวจมาตรการดูแล นักเรียนกินนอน