เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ใจความระบุว่า

อว.ผลักดันเร่งด่วน เยียวยาข้าราชการพลเรือนอุดมศึกษา ปรับเงินเดือนเพิ่ม 8%

วันนี้ผมมีข่าวดีเรื่องผลการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในเรื่อง การเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาเสนอ

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

โดยที่ประชุมมีมติให้มีการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 จนถึงปัจจุบันตามแบบฟอร์มที่ สป. อว ส่งไปให้ เมื่อส่งคืนมาที่ อว. เพื่อประมวลค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นประกอบการพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด เสนอ คณะรัฐมนตรีต่อไป

ซึ่งผมขอให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ครับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปรับเพิ่มเงิน 8% จาก 9 ปีย่างเข้าสู่ปีที่ 10 ความเหลื่อมล้ำเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัยน้อยกว่าครูมัธยมศึกษาอยู่ 8% มาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554

ซึ่งรัฐบาลเห็นด้วยเรื่องปรับเงินเดือนเพิ่มเงิน 8% เพื่อเยียวยาข้าราชการพลเรือนอุดมศึกษา ตั้งแต่ยุคคสช. แล้ว มีการเตรียมงบประมาณไว้ระดับหนึ่ง ถึงขั้นให้สนช. ออกกฏหมายมารองรับ เมื่อเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งใหญ่ 24 มีนาคม 2562 ก็มิได้รังเกียจ แต่เนื่องจากมีวิกฤตเข้ามา เรื่องปรับเงินเดือนเพิ่มเงิน 8% จึงขยับและเลื่อนออกมา คาดว่าหากสกอ.นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.)คงจะอนุมัติไม่ยาก

 

"ดร.สุวิทย์" ออกโรงเร่งอว.ผลักดันปรับเงินเดือนเพิ่ม8%

CR:ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์