วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กรุงเทพฯ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะผู้บริหาร เปิดงาน“KMITL Street Food Academy2020”พร้อมงานเสวนา “New Normalกับการขาย-เลือกซื้ออาหารสตรีทฟู้ดสุดปลอดภัยในช่วงคลายมาตรการล็อคดาวน์”

โดยมีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หัวหน้าศูนย์Food [email protected]ที่ปรึกษาอาวุโสเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่งเสริมความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กร บริษัท เบทาโกร จำกัด และตัวแทนจากบริษัท แรบบิท (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดงาน

พร้อมมอบนวัตกรรมรถเข็นอาหารริมทางแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรถเข็นกลุ่มแรก จำนวน 7 คัน โดยพิจารณาจากผู้ที่ว่างงานหรือเคยมีอาชีพขายอาหารริมทาง และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 

ดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้กรมอนามัยยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทางได้รับผลกระทบ จึงต้องปรับการขายให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ตามมาตรฐานของกรมอนามัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ขายและผู้ซื้อ

การที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและหลายหน่วยงาน ได้คิดค้นนวัตกรรมรถเข็นขายอาหารริมทาง เช่น รถขายหมูปิ้ง รถขายน้ำปั่น ที่ได้ออกแบบระบบการควบคุมสุขลักษณะการเตรียมอาหารและความสะอาด เป็นต้นแบบที่สามารถนำไปขยายผล ประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารประเภทเดียวกันได้ เป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจำลองตลาดอาหารสตรีทฟู้ดที่มีมาตรการควบคุมสุขลักษณะแบบNew normalอาทิ การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด การเว้นระยะห่างขณะรอคิว จัดโซนรับประทานอาหารมีฉากกั้น จ่ายเงินผ่านคิวอาร์โค้ด เป็นต้น

 

     สจล.โชว์นวัตกรรมรถเข็นอาหารริมทางใน งานสตรีทฟู้ด วิถีชีวิตใหม่

    นวัตกรรมรถเข็นอาหารริมทาง

 

     สจล.โชว์นวัตกรรมรถเข็นอาหารริมทางใน งานสตรีทฟู้ด วิถีชีวิตใหม่

 

      สจล.โชว์นวัตกรรมรถเข็นอาหารริมทางใน งานสตรีทฟู้ด วิถีชีวิตใหม่

 

สจล.โชว์นวัตกรรมรถเข็นอาหารริมทางใน งานสตรีทฟู้ด วิถีชีวิตใหม่