ในภาษาอังกฤษ อาการเป็นหวัด คือ a cold เช่น I have a cold. (ผมเป็นหวัด) โปรดสังเกตว่าภาษาไทย “เป็นหวัด” แต่ภาษาอังกฤษ “มีหวัด”

ส่วน เป็นไข้ หรือ ไข้หวัด นั้นเราจะพูดว่า I have the flu. แล้วเราใช้ the flu แต่ทำไมเราพูด a cold ล่ะ นี่แหละครับ เสน่ห์ของภาษาอังกฤษ ไม่สม่ำเสมอครับ

น้ำมูก แปลว่า mucus (มิว-คึส) เป็นศัพท์ทางการ ไม่ทางการคือ snot ครับ แต่เป็นภาษาตลาด ถ้าน้ำมูกไหล เราจะพูดว่า I have a runny nose. (ผมมีน้ำมูกไหล) บางคนจะพูดว่า I have the sniffles. คำว่า sniffles เป็นคำนามจากกริยา to sniff หรือ สูดจมูกอย่างแรงเนื่องจากว่าเป็นหวัด

ส่วน คัดจมูก เราจะบอกว่า I have a stuffed nose. แต่ถ้าอยากจะพูดเหมือนหมอคงต้องพูดว่า I have nasal congestion.
ขอให้หายเร็วๆ นะ หรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า Get well soon.
พบกันคราวหน้า อย่าลืมว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับ