ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ทีมวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล (COE)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับบริษัทแก้วกานดา จำกัด ทำการพัฒนาอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ตัวอุโมงค์ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทาน

 

เปิดผลวิจัย อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ สำเร็จแล้ว

 

เปิดผลวิจัย อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ สำเร็จแล้ว

 

เปิดผลวิจัย อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ สำเร็จแล้ว

 

เปิดผลวิจัย อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ สำเร็จแล้ว

สามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นละอองฝอย ฆ่าเชื้อเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ได้ครอบคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าโดยใช้เวลาเพียง6วินาที ต่อคน ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นวิลแชร์ก็สามารถเข้าใช้งานอุโมงค์ได้ ใช้เซ็นซอร์สั่งงานแบบอัตโนมัติ และมีระบบควบคุมการทำงาน รองรับการใช้งานในปริมาณมากได้ถึงวันละ5,000 – 7,000คน

 

เปิดผลวิจัย อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ สำเร็จแล้ว

โดยใช้น้ำยาเพียง2ลิตร ซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อถูกพัฒนาโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล (COE)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ผ่านการรับรองนำมาใช้กับอุโมงค์ โดยผลงานดังกล่าวเหมาะที่จะนำไปติดตั้งใช้งานในโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา งานนิทรรศการที่มีคนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

 

เปิดผลวิจัย อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ สำเร็จแล้ว

ซึ่งทีมวิจัยของคณะฯ กำลังเสริมฟังก์ชั่นคัดกรองและเฝ้าสังเกตอัจฉริยะ (screening and monitoring intelligence functions)เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ติดตาม และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อให้หน่วยงานนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

นอกจากผลดังกล่าว ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล (COE)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อนี้นำไปผสมน้ำในอัตราส่วน1:100ใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั่วไปได้ และผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งแบบขวดพกพาและแบบถุงเติมที่ส่วนผสมของสมุนไพร มีกลิ่นหอม เย็น สดชื่น ถนอมผิว ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้99.99%

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคณะฯ พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัย และตอบสนองต่อมาตรการดูแลบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ และรัฐบาล ผู้สนใจสามารสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล (COE)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3538