วันที่ 24 เม.ย.2563 - ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผย ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครองอันดับหนึ่งของไทย และอันดับ45ของโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบนิเวศทางบก”จากการจัดอันดับของ The Times Higher Education University Impact Rankings 2020(THE University ImpactRankings2020)

ซึ่งเป็นการประเมินบทบาทและคุณูปการของมหาวิทยาลัยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ของสหประชาชาติ 

นอกจากนี้จุฬาฯ ได้คะแนนรวม76.9จาก100คะแนน จัดอยู่ในอันดับ 6 ของอาเซียน และอยู่ในช่วงชั้นคะแนนที่101-200ของโลก ซึ่งจากประเทศไทย มีเพียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ที่ร่วมอยู่ในช่วงอันดับคะแนนเดียวกัน

 

"จุฬาฯ" ครองอันดับหนึ่งของไทย

ทั้งนี้จุฬาฯ ยังได้อันดับที่87ของโลกในบทบาทเรื่องการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (SDG 12) รวมทั้งได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 101 – 200ของโลก ในด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (SDG 3)ด้านเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (SDG 11)และด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 17)

 

"จุฬาฯ" ครองอันดับหนึ่งของไทย

ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น766 สถาบัน จาก 85ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมในการจัดอันดับของTHE University ImpactRankings2020และมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์(University of Auckland)จากประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งของโลก

 

"จุฬาฯ" ครองอันดับหนึ่งของไทย