คมชัดลึกออนไลน์ 1 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

สจล.ยุติสอนแบบปกติ สั่งเรียนออนไลน์เริ่มทันที

18 มีนาคม 2563 - 00:00 น.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,สจล,ดรกุลชัย กุลตวนิช,เปิดคลาสเรียนออนไลน์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

Shares :
เปิดอ่าน 136 ครั้ง

สจล. ประกาศยุติการเรียนการสอนแบบปกติ เร่งเปิดคลาสเรียนออนไลน์ทักวิชาทันที ช้าสุด 23 มีนาคม


          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประกาศยุติการเรียนการสอนแบบปกติพร้อมสั่งการ เปิดคลาสเรียนออนไลน์ ทุกวิชาทันที อย่างช้าสุดภายใน 23 มีนาคม เพื่อ รองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีมาตรการ อาทิ งดจัดและเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ สัมมนา และการประชุมทางวิชาการทุกประเภทที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คนขึ้นไป ยกเว้นเป็นการดำเนินการจัดแบบออนไลน์เท่านั้น

 

          ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลประวัติการเดินทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์มตามที่สถาบันกำหนด กรณีบุคคลภายนอกที่เข้าออกสถาบัน ให้ส่วนงานวิชาการและสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อมบันทึกภาพและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนดเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ www.kmitl.ac.thFacebook :www.facebook.com/kmitlofficial/Line : @KMITL


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

          ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า โมเดลคลาสเรียนออนไลน์จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และตอบสนองประกาศของสจล. ที่มุ่งลดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและจะต้องดำเนินการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จนั้น สจล.ยังตั้งทีมไอทีให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ผู้สอนจัดคลาสเรียนออนไลน์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

 

          โดยสามารถเลือกประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการสอนที่เหมาะสม อาทิ Facebook Broadcast, Microsoft Team, Google Classroom หรือ Moodle อีกทั้ง สจล.ยังตั้งเป้าให้ทุกชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยนำโมเดลคลาสเรียนออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในภาวะการระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในระยะยาว ตามแนวคิดของสจล. ในการ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปต์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่สามารถเรียนได้ทุกที่ อย่างไร้ขีดจำกัด (KMITL Go Beyond the Limit)

 

          สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติซึ่งประกอบด้วย 1.สถานศึกษาต้องมีผู้บัญชาการรับผิดชอบดูแลเรื่องวิกฤติโดยตรง สามารถประสานงานได้ตลอดเวลา 2.สถานศึกษาต้องมีระบบการสื่อสารที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว แม่นยำ เข้าถึงทุกคนได้ และต้องมีโฆษกหลักทำหน้าที่ชี้แจงข้อมูลให้เข้าใจตรงกัน 3.สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างบริหารความเสี่ยงชัดเจน กระชับ ตัดสินใจได้เร็ว และสามารถลงมือดำเนินการได้ทันที และ 4.สถานศึกษายุคดิสรัปชั่นต้องใช้เทคโนโลยีสู้ภัยวิกฤติ รวมถึงโควิด-19 ตลอดจนสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ในการพัฒนาการเรียนออนไลน์อย่างจริงจังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากการพบปะกันท่ามกลางสถานการณ์ความเสี่ยงเช่นนี้

          ดร.กุลชัย กุลตวนิช ผู้ช่วยคณบดีเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวเพิ่มว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบคลาสเรียนออนไลน์อยู่แล้วในหลายวิชา เนื่องจากองค์ความรู้ของคณะ มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ได้ ทำให้คณะสามารถนำวิธีการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทันที และพร้อมเผยแพร่โมเดลคลาสเรียนออนไลน์ดังกล่าวให้แก่ทุกคณะในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานและภาคการศึกษาต่างๆ ที่สนใจนำโมเดลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อให้การเรียนหรือทำงานจากที่บ้าน (work / study from home) มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

          หลักการของคลาสเรียนออนไลน์ คือองค์ความรู้ในการเรียนการสอนต้องครบถ้วนเหมือนการเรียนในชั้นเรียน แต่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการพบปะกันและอาจเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส โดยสื่อในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.เลือกใช้คือการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook broadcast) ผ่านกลุ่มปิด (Closed group) ที่ตั้งขึ้นตามรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถกลับมาดูบันทึกวิดีโอย้อนหลังและทบทวนบทเรียนได้ 

 

          เหตุผลที่เลือกใช้การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก เพราะเป็นแพลตฟอล์มสื่อสารทางออนไลน์ที่นักศึกษาใช้กันทุกคน มีวิธีการใช้ที่ไม่ยุ่งยาก แตกต่างจากการใช้เครื่องมือออนไลน์อื่นๆ เช่น Microsoft Team, Google Classroom หรือ Moodle ที่อาจต้องมีการจัดอบรมขึ้นเพื่อความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ นอกจากนี้การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กยังมีฟังก์ชันกลุ่มเรียนรู้ทางโซเชียล (Facebook social learning) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการอัปโหลดเอกสาร เนื้อหาการเรียนรู้เป็นยูนิตให้ผู้เรียนเลือกดาวน์โหลดตามบทเรียนได้ ทั้งนี้ผู้สอนยังสามารถนำเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ได้ ซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.มีทีมงานเข้าไปให้ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนคลาสออนไลน์ได้

 

          นอกจากคลาสเรียนออนไลน์ที่ สจล.นำร่องใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์เกือบทุกคณะไปเป็นที่เรียบร้อยและยังมีมาตรการรับมือกับภาวะการระบาดของโควิด-19 อาทิ มาตรการการทำความสะอาดอาคารเรียน มาตรการคัดกรองนักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกก่อนเข้าอาคาร บริการแจกเจล–สเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อใช้ล้างมือป้องกันเชื้อโรค ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ สจล.พร้อมทั้งมีประตูสแกนอุณหภูมิติดตั้งที่คลินิกเวชกรรม สจล. ซึ่งเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ฯลฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/kmitlofficial หรือเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ