คมชัดลึกออนไลน์ 1 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

หน้ากากทางเลือก แก้วิกฤติขาดแคลน  

4 มีนาคม 2563 - 13:55 น.
หน้ากากอนามัย,โควิด-19,ขาดแคลน
คิดโซน (ของ) วัยทีน

Shares :
เปิดอ่าน 2,081 ครั้ง

หน้ากากทางเลือก แก้วิกฤติขาดแคลน   โดย...  ทีมคุณภาพชีวิต [email protected] -          รัฐบาลขออนุมัติงบกลาง 250 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบ ให้ท้องถิ่นผลิตหน้ากากใช้กันเอง เพื่อแก้ไขปัญหาหน้ากากขาดแคลน แม้ว่าโรงงานผลิต 10 โรงงานทั่วประเทศจะมีกำลังการผลิตราว 30 ล้านชิ้นต่อเดือน ขณะนี้เพิ่มขึ้นไปเป็น 35 ล้านชิ้นต่อเดือน ก็ยังไม่เพียงพอที่จะกระจายไปให้สถานพยาบาลต่างๆ รวมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ร้านธงฟ้า ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ค้าส่ง ค้าปลีกต่างๆ สมาคมร้านยา เพื่อนำไปจำหน่ายทั่วประเทศ แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง

 

อ่านข่าว.... สาวโพสต์เดือด ซื้อหน้ากากอนามัยมา ไหนคุณภาพ มันบางมาก

 

 

          เพราะแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนเองก็ประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เช่นกัน โดย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ โดยระบุว่า โรงพยาบาลเอกชนได้รับคนไข้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 70 แต่ปัจจุบัน โรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยเข้าขั้นวิกฤติ และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่มีหน้ากากอนามัยใช้


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

 


          ว่ากันว่าวัตถุดิบผลิตหน้ากากนำเข้าจากประเทศจีน ปัจจุบันนำเข้าวัตถุดิบจากอินโดนีเซียเพิ่มเติม ดังนั้น “หน้ากากทางเลือก” ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ผลิตหน้ากากผ้าสามารถซักได้ ใช้ได้หลายครั้ง สามารถทำใช้ได้ด้วยตัวเอง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับสถานการณ์ในขณะนี้


          อาชีวะทำแจก5หมื่น
          สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน และนักเรียน นักศึกษา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการผลิตหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 และเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่ง สอศ.ได้รับนโยบายและมอบหมายให้วิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ดำเนินการตัดเย็บหน้ากาก โดยกระจายภารกิจให้แก่สถานศึกษาในภูมิภาค ต่างๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค ภาคละ 1 หมื่นชิ้น รวมทั้งสิ้น 5 หมื่นชิ้น

 

 

สุเทพ แก่งสันเทียะ

           สำหรับหน้ากากที่ผลิตครั้งนี้ มีการพัฒนาให้เป็นหน้ากากผ้าที่มีมาตรฐาน สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองได้ และสามารถนำมาใช้ได้หลายครั้ง เป็นหน้ากากที่ได้มาตรฐานที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 ได้ ทั้งนี้ในเบื้องต้น สอศ.ได้ส่งมอบหน้ากาก จำนวน 2 หมื่นชิ้น ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานีรถไฟฟ้า โรงเรียน สถานศึกษา สถานที่ที่มีประชาชนอยู่กันเป็นจำนวนมาก


          ธัญบุรีผลิตเจล-หน้ากากแจก 
          ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ช่วงภาวะเจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่หายาก และขาดแคลน มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตามคณะและหน่วยงาน สามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเป็นผู้สอนทำเจลล้างมือซึ่งมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 70% ในขณะเดียวกันอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำผ้าปิดจมูกด้วยตนเอง ป้องกันความเสี่ยง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับผ้าปิดจมูกกลับบ้านอีกด้วย

 

 

 


          รวมทั้งได้ออกมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประกาศให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ยึดแนวคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การเรียน การจัดประชุมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว 0226.5/ว 127 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางแฟนเพจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


          มสด.วางเจลฆ่าเชื้อโรค
          รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะมาตรการการเฝ้าระวังเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดให้มีจุดคัดกรองนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน โดยวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อตรวจอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ และอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หากพบอาการดังกล่าว จะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน โดยให้นักเรียนที่ถูกคัดกรองรออยู่ที่ห้องพยาบาล และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในห้องเรียน พร้อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 


          นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมเจลล้างมือ เพื่อใช้ทำความสะอาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคประจำอาคาร และจุดต่างๆ ที่มีผู้สัญจร และได้เพิ่มการทำความสะอาดในห้องเรียน สำนักงาน ราวบันได ห้องน้ำ ลิฟต์โดยสาร ฯลฯ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและใช้เครื่องอบโอโซนหลังเลิกเรียน พร้อมทั้งจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ไว้บริการที่ห้องพยาบาล และได้ประสานงานกับโรงพยาบาลโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล ในกรณีฉุกเฉินมหาวิทยาลัยจะติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและระงับโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 

 

 

 


          สจล.ทำเจลล้างมือแจก
          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์พกพา เพื่อแจกจ่ายให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เพื่อสุขภาพของตนเองและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยรากฐานนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมไทย เนื่องในโอกาสพระจอมเกล้าลาดกระบัง 60 ปี ไร้ขีดจำกัด โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับสเปรย์แอลกอออล์ได้ที่ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สอบถามได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/kmitlofficial


          มช.พัฒนาแอพคัดกรองเอง
          ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นคัดกรองตนเองเบื้องต้นนี้ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักในการป้องกันตนเองและลดความตระหนกและความตื่นกลัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงสาธารณสุข 


          แอพพลิเคชั่นคัดกรองนี้ จัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน โดยอ้างอิงจากแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลความเสี่ยงในการติดเชื้อ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่


          โดยแอพพลิเคชั่นนี้มีผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการคัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง

 

 

 


          สำหรับผู้ที่เป็นกังวลและต้องการประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถเข้าไปประเมินผ่านทาง https://cmsdm.net/Self-Screening/ด้วยการตอบคำถาม 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การมีไข้ 2.การมีอาการสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ 3.การมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีนหรือในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย และ 4.การมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19


          หลังจากตอบคำถามทั้ง 4 ข้อนี้แล้ว จะมีการประเมินผลความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1.สีเขียว ไม่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 2.สีเหลือง แยกตัวเอง สังเกตอาการ หากไม่สบายหรืออาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ 3.สีแดง รีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นคัดกรองตนเองเบื้องต้นนี้ จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และให้ทันต่อเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น การเพิ่มระดับความเข้มข้นของการคัดกรอง ฯลฯ ตามความเหมาะสมต่อไป

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ