คมชัดลึกออนไลน์ 9 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

นานาชาติสาธิตมก.ส่งต่อโอกาส มอบเงินอุดหนุนรายหัวเด็กยากจน

17 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:30 น.
โครงการศึกษานานาชาติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

Shares :
เปิดอ่าน 110 ครั้ง

นานาชาติสาธิตมก.ส่งต่อโอกาส มอบเงินอุดหนุนรายหัวเด็กยากจน โดย...  -ชุลีพร อร่ามเนตร [email protected] -


 

          “โครงการศึกษานานาชาติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)” ได้เข้าร่วม โครงการบริจาคเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนมาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อส่งต่อเงินอุดหนุนรายหัวเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล จากเด็กสาธิตมก.ส่งต่อให้เด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนทั่วประเทศ เพราะ เชื่อว่าเป็นหนทางที่จะทำให้ทุกคนก้าวพ้นความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำลงได้

 

 

          โครงการบริจาคเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนมาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค)ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น ซึ่งก่อนที่ทางโรงเรียนจะเข้าร่วมโครงการ


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน


          กับกสศ.ได้มีการส่งเสริมเชิญชวนให้นักเรียน ผู้ปกครอง ซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเรียนฟรี 15 ปี จากรัฐบาลเข้าร่วมบริจาคกับทางโรงเรียน 
         

          โดยทางโรงเรียนจะนำเงินส่วนดังกล่าวไปมอบเป็นทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน กีฬาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนห่างไกล หรือนักเรียนด้อยโอกาส แต่ที่ผ่านมาจะประสบปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการเลือกโรงเรียน เพราะโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งการจะนำเงินไปมอบให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีขั้นตอนมากมาย
      

          รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษานานาชาติในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ปีนี้ตรงกับการฉลองครบรอบ 25 ปี ของการจัดตั้งโครงการนานาชาติ จึงได้เชิญชวนผู้ปกครองร่วมบริจาคสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วยความสมัครใจตามระเบียบของโครงการฯ เพื่อนำไปสนับสนุนความเสมอภาคและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษตามรายชื่อของกสศ.
    

          เพราะเชื่อว่ากองทุน กสศ. จะช่วยให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เด็กและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า เงินบริจาคจะถูกนำไปช่วยเด็กยากจนด้อยโอกาสในแต่ละพื้นที่ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และยังสามารถติดตามผลการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง”
      


                นอกเหนือจากนักเรียนได้เรียนรู้การให้ และการแบ่งปันจากโครงการดังกล่าวแล้วรศ.ดารณีกล่าวต่อว่าทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกลุ่มสร้างกิจกรรมเพื่อรณรงค์และหาเงินเข้าร่วมโครงการ ทำให้เกิดการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร และที่สำคัญทำให้เขาเป็นคนมีน้ำใจ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น หรือผู้ที่ด้อยโอกาสมากขึ้น
     

          โดยในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 มีผู้ปกครองกว่า 90% จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน ยินดีร่วมบริจาคเงินในส่วนดังกล่าวเข้าร่วมกองทุน กสศ. เป็นเงินกว่า 150,000 บาท โดยโครงการบริจาคเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนมาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษของ กสศ. มีเป้าหมายสำคัญที่โรงเรียนต้องการสร้างจิตสำนึกของการแบ่งปัน การให้ และการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้เด็กสาธิตเกษตรมีจิตใจอ่อนโยน พร้อมแบ่งปันในเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะเงินเท่านั้น
    

          ด.ญ.มณีญาดา ลีฬหานาจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.กล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีโอกาสบริจาคเงิน สิ่งของให้แก่ผู้อื่น แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รู้ว่าเงินที่บริจาคนั้นจะไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาส ช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้เรียนเพราะความยากจนอย่างแท้จริง เพราะการเรียนเป็นสิ่งสำคัญและอยากให้ทุกคนมีโอกาสเรียนหนังสือเหมือนพวกเรา จะได้มีความรู้ นำความรู้ที่ได้ไปสานต่อ เมื่อเรียนจบจะได้มีงานทำดีๆ เช่น เป็นคุณหมอ ตำรวจ นักธุรกิจ ฯลฯ รวมถึงคนในครอบครัวจะได้มีความสุข สบายใจไปด้วย การเรียนจะทำให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และทุกๆ ภาคเรียนจะบอกคุณแม่ให้บริจาคเงินช่วยเหลือมาตลอด
    

          เช่นเดียวกับด.ช.ณัฐธัญ  ราชพลสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กล่าวว่า การให้คนที่เขาขาดโอกาสเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้แบ่งปัน อย่างน้อยเพื่อให้เขามีชีวิตที่สบายขึ้น ได้เอาไปเรียนหนังสือ พอมีความรู้ความสามารถเขาก็จะนำไปประกอบอาชีพ เลี้ยงดูครอบครัวได้ ซึ่งเชื่อว่าอาวุธของมนุษย์ที่สำคัญที่สุดคือ ความรู้ จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปันให้กับคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งตนเองและครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมบริจาคมาโดยตลอด


          สำหรับโครงการศึกษานานาชาติในโรงเรียนสาธิตมก. ได้มีการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยมีภารกิจหลักในการทำให้นักเรียนมีหลักสูตรนวัตกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาตอบสนองทางวิชาการและศักยภาพส่วนบุคคลของแต่ละคน เพื่อจะเป็นจริยธรรมพลเมืองโลกห่วงใยสังคม และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ภายใต้การเติบโตในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมไทย ดังนั้น นักเรียนของเราจะมีภูมิปัญญา มีความอดทน ความมั่นคง มีคุณธรรมและรู้จักการส่งต่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ไม่ใช่เพียงเก่งเฉพาะวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีน้ำใจพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นร่วมด้วย


          หลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นให้เด็กได้รู้จักศักยภาพของตนเอง โดยจะเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษในทุกวิชาจากอาจารย์เจ้าของภาษา ยกเว้นวิชาภาษาไทยและสังคมที่เรียนกับอาจารย์คนไทย เพื่อให้เด็กทุกคนต้องเรียนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย รวมถึงเด็กทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทยร่วมกับนักเรียนหลักสูตรปกติ
 

          นอกจากนั้นนักเรียนต้องเรียนพหุปัญญา (MI) ผ่านการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการดำเนินการในสาธิตเกษตร IP เป็นเกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน (EI) และต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพราะการใช้ชีวิตในความเป็นจริงจะเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นคนดี นึกถึงผู้อื่นร่วมด้วย5 อันดับข่าวฮิต
Recommended