คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ไวรัสโคโรน่าตรวจด้วยเรียลไทม์พีซีอาร์รู้ผลใน3ชม.

30 มกราคม 2563 - 13:02 น.
รู้ผลภายใน 3 ชั่วโมง,ไวรัส,โคโรน่า,เรียลไทม์พีซีอาร์,นพโอภาส การย์กวินพงศ์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

Shares :
เปิดอ่าน 351 ครั้ง

ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  ด้วยเรียลไทม์พีซีอาร์รู้ผลใน 3 ชม. 


 


          สำหรับการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (nCoV 2019) ด้วยเทคนิค Real-Time RT-PCR (rRT- PCR) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้เวลาตรวจวิเคราะห์และรู้ผลภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง หากผลการตรวจเป็นลบ สามารถรายงานผลได้ทันที

 

อ่านข่าว...  "5 ด่วน" หนทางที่ดีที่สุดในการควบคุมไวรัสโคโรน่า


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 


          นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรณีผลลบ อาจเกิดจากตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือด้อยคุณภาพ ได้แก่ ตำแหน่งที่เก็บสิ่งส่งตรวจไม่สัมพันธ์กับพยาธิสภาพของโรค หรือระยะเวลาที่เก็บห่างจากวันเริ่มป่วยมากเกินไป เจ้าหน้าที่จึงควรทบทวนคำแนะนำการเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมกับเก็บตัวอย่างใหม่ส่งตรวจซ้ำ

 

 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

 


          แต่หากผลการตรวจเป็นบวกจะดำเนินการตรวจยืนยันอีกครั้ง ด้วยการตรวจลำดับนิวคลิโอไทด์ (Nucleotide sequencing) ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้การสรุปผลการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ nCoV 2019 มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนรักษา


          ส่วนการเก็บและนำส่งตัวอย่าง กรณีที่พบผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัยในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ให้แจ้งกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 โดยเร็วที่สุด และปฏิบัติตามคำแนะนำการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวิเคราะห์ ที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรค และการรักษา สามารถควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันที ติดต่อส่งตัวอย่างได้ที่ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ (ศปส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี ในเวลาราชการ โทร.0-2591-2153 และนอกเวลาราชการ โทร.08-9318-4596 หรือ 08-1751-8634 ตลอด 24 ชั่วโมง


 

 

 

 

 

 

          ทั้งนี้ในระยะแรกพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค Real-Time RT-PCR ควบคู่ไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ส่วนกลาง) และในระยะต่อไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดแผนขยายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจยืนยันได้โดยตรงหลังจากการประเมินระยะแรก เพื่อให้สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายและผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ