วันที่ 5 ธันวาคม 2562 - วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย พสกนิกรทั่วหล้า ต่างน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อความสุขของชาวไทยมายาวนาน  

       

 

           นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัดศธ.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร จากทุกภาคส่วนเป็นจำนวนมาก

ปลัดศธ.ทำบุญตักบาตร 'วันพ่อ'

 

ปลัดศธ.ทำบุญตักบาตร 'วันพ่อ'

 

ปลัดศธ.ทำบุญตักบาตร 'วันพ่อ'

ปลัดศธ.ทำบุญตักบาตร 'วันพ่อ'