2 ตุลาคมนี้ คาดว่าจะสรุปกรอบอัตราบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ผ่านการคัดเลือกประมาณ 2,600 คนได้ เมื่อ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)” ได้สั่งการด่วนให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ประชุมเพื่อสรุปกรอบอัตรากำลังเพื่อนำไปสู่การบรรจุครูกลุ่มนี้โดยเร็วที่สุดหลังจากที่คำสั่งชะลอทั้งๆ ที่ต้องบรรจุ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา เนื่องจาก ก.ค.ศ.ยังไม่คืนอัตรากำลังให้ต้นสังกัด

 

 

          ว่ากันว่า “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572)” เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเป็นนายกรัฐมนตรี สืบเนื่องมาจากถึงขณะนี้ โดยเดิมคือชื่อโครงการคุรุทายาท แต่เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาเป็นครู เข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตครูจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.)

 

 

อัตราเหมาะสม-สาขาพื้นที่ต้องการโจทย์ ก.ค.ศ.พิจารณาครูคืนถิ่น

 


          ในส่วนของ “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562” นั้น มีการเปิดรับจำนวน 5,645 อัตรา สพฐ. 5,253 อัตรา, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 337 อัตรา, กทม. 45 อัตรา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 10 อัตรา โดยการประกาศรับสมัครได้ดำเนินการมาภายในวันที่ 3 กันยายน  ผู้สมัครเข้ารับการสมัครภายในวันที่ 23 กันยายน ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 25 กันยายน  คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และประกาศผลเมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งที่ผ่านการคัดเลือกประมาณ 2,600 คนในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

           โดยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นการบรรจุนักศึกษาทุน ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะจัดส่งรายชื่อนักศึกษาทุนมาให้สพฐ.มาดำเนินการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง โดย สพฐ.ได้แจ้งปฏิทินการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สำนักงานการศึกษาพิเศษ และอ.ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในวันที่ 1 ตุลาคม


          ทว่าสถานะของเหล่านักศึกษาทุนในโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นแม่พิมพ์ของชาติในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี สะดุดลงเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 ถึงศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทั่วประเทศ ขอให้ชะลอการบรรจุแต่งตั้งนักศึกษาจากโครงการดังกล่าวออกไปก่อน

 

 

อัตราเหมาะสม-สาขาพื้นที่ต้องการโจทย์ ก.ค.ศ.พิจารณาครูคืนถิ่น

 


          เนื่องจากต้องรอการคืนกรอบอัตราเกษียณอายุราชการจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งมีข้าราชการซี 11 ของกระทรวงศึกษาทุกคนเป็นกรรมการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และวันนี้ (2 ต.ค.) เมื่อ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในฐานะประธาน คก.ค.ศ. ได้สั่งการด่วนให้ประชุมเพื่อสรุปกรอบอัตรากำลังเพื่อนำไปสู่การบรรจุครูกลุ่มนี้โดยเร็วที่สุด
  

          คำถามคือว่า สพฐ.ทราบหรือไม่ว่ายังไม่ได้รับการคืนกรอบอัตรากำลังจาก ก.ค.ศ. แล้วทุกปีมีปัญหาลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่ โครงการนี้กำหนดให้มีการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการให้ทัน จะได้มีครูทันใช้เมื่อภาคเรียนที่ 2 นักเรียนในห้องเรียนจะไม่ขาดครู
   

          อย่างไรก็ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นการผลิตครูระบบจำกัดรับในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการจัดการศึกษา โดยมีงานวิจัยเป็นฐานรองรับการดำเนินงาน และต้องผลิตครูที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและมีอุดมการณ์ ในวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น ซึ่งตลอดการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559-2561 นั้น ได้มีการบรรจุครูคืนถิ่นแล้วจำนวน 9,021 คน

 

 

อัตราเหมาะสม-สาขาพื้นที่ต้องการโจทย์ ก.ค.ศ.พิจารณาครูคืนถิ่น

 


          ประธาน คก.ค.ศ. กล่าวยอมรับว่าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และจากช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ.มาตลอดหลายเดือน ก็เห็นได้ว่าการนำครูกลับสู่ถิ่นบ้านเกิดเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์มากมาย เพียงแต่ต้องดูความเหมาะสมของอัตรากำลังและสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่นั้นๆ ร่วมด้วย อีกทั้งต้องมีการพิจารณาดูโรงเรียนด้วยว่ามีคุณภาพหรือไม่ หากมีการบรรจุครูลงไปในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ (2 ต.ค.) จะมีการประชุม ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณากรอบอัตราคืน และกำชับให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บรรจุครูกลุ่มนี้


          ส่วนกรณีที่เครือข่ายกลุ่มลูกจ้างธุรการจะมาชุมนุมร้องเรียนในวันที่ 15 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ ศธ.บรรจุตั้งแต่เป็นพนักงานราชการนั้น เท่าที่มีการหารือกับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว พบว่าเป็นเรื่องของอัตรากำลังคนภายใน ศธ. ซึ่งรัฐบาลกำลังจะพยายามแก้ไขและทำให้ในหลายๆ เรื่อง เพราะทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และต้องมีการนำข้อมูลมาพิจารณาดูว่าความเหมาะสมอยู่ที่ไหน และอัตราที่ควรจะลงไปในแต่ละโรงเรียนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง


          “ได้ศึกษาในรายละเอียด พบว่ายังไม่ครบถ้วนในหลายเรื่อง ดังนั้นในการประชุมผู้บริหารของศธ. วันที่ 2 ตุลาคมนี้ จะกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวว่าสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนจะถึงการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 บริหารจัดการอัตราครูที่มีอยู่ ทั้งตำแหน่งอัตราจ้าง ครูที่ขึ้นบัญชีไว้ได้หรือไม่ เพราะหากมีข้อมูลที่ละเอียด ก็จะสามารถวางแผนเรื่องอัตราได้อย่างไม่เป็นปัญหา แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าอัตราที่เหมาะสมยังไม่คงที่” ประธาน ก.ค.ศ. กล่าว

 

 

 

อัตราเหมาะสม-สาขาพื้นที่ต้องการโจทย์ ก.ค.ศ.พิจารณาครูคืนถิ่น

 


          ด้าน “พีระ รัตนวิจิตร” รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวเสริมว่า เรื่องดังกล่าว รมว.ศธ. รับทราบและมีข้อสั่งการให้ประชุม ก.ค.ศ.ด่วนในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ เพื่อให้นักศึกษาทุนเหล่านี้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครู ซึ่งหากมีมติการคืนกรอบอัตรากำลังในการประชุมก.ค.ศ. สพฐ.ก็จะสามารถบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูในโครงการครูคืนถิ่นได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์อย่างแน่นอน