วันที่ 23 ก.ย. 2562- ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) กำลังปรับปรุงพื้นที่ และ สภาพแวดล้อมด้านข้างศูนย์อาหารกลางคืนให้เป็นลานธรรม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการใช้ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

            ซึ่งเดิมบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นยางนาและไม้ยืนต้นอื่นๆจำนวนหลายต้นอยู่แล้ว แต่จะมีการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มให้เต็มพื้นที่เพื่อให้บริเวณนี้มีความร่มรื่นขึ้น และมีการดูแลไม่ให้หญ้าขึ้นรก ให้เป็นพื้นที่มีความสวยงามเหมาะแก่การมาจัดกิจกรรมทางศาสนาและพักผ่อนหย่อนใจหลังเสร็จสิ้นภารกิจจากการเรียนของนักศึกษา

 

 

          โดยเมื่อเร็วๆนี้ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พร้อมด้วยพระครูสิริธรรมาภิรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นยางนา ตะเคียนทองและรวงผึ้งเพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้แก่ลานธรรม จำนวน 50 ต้น และจะมีการปลูกไม้ยืนต้นให้เต็มพื้นที่ต่อไป

 

 

 

 

           “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษาในทุกๆด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตที่ต้องการให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่งในส่วนของการพัฒนาลานธรรมเป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของลานธรรมให้เหมาะกับการเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยดีเสมอมา” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว