เมื่อเร็วๆ นี้ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา โดยเนื้อหาของงานเขียนเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

 

 

 

 

 


          มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ เรียงความระดับประถมศึกษา จำนวน 51 ผลงาน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 108 ผลงาน เรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 115 ผลงาน และกวีนิพนธ์ไม่จำกัดอายุ จำนวน 76 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 350 ผลงาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจำนวน 52 ผลงาน จัดพิมพ์ผลงานดังกล่าวเป็นหนังสือ ชื่อ “วันที่ความรักผลิบาน ณ บ้านแห่งเรา” เพื่อมอบให้สถาบันการศึกษา ห้องสมุด ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจต่อไป

 

 

 

 


          ฮีดายะห์ เบ็ญโกบ (น้องดายะห์) อายุ 15 ปี ชั้น ม.4 โรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ อ.ควนกาหลง จ.สตูล  มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.สงขลา เจ้าของผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นระดับมัธยมศึกษา ชื่อ อีฎิ้ลฟิตริ : วันที่ความรักผลิบาน เรื่องราวความรักที่มีต่ออาเยาะ (คุณพ่อ) ประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่เชื่อมโยงสายใยทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีน ให้แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ในวันอีฎิ้ลฟิตริ (วันเฉลิมฉลองอันสำคัญยิ่งของชาวมุสลิมทั่วโลกหลังจากเสร็จสิ้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน) ส่วนตัวรู้สึกประทับใจในกิจกรรมที่จัดทำขึ้น เพราะศิลปะช่วยให้เราได้ความรู้ มีทัศนคติที่ดี เบิกบานแจ่มใส ได้ถ่ายทอดเรื่องราวและสิ่งสวยงามอยากให้เพื่อนๆ ช่วยกันรักษา ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป

 

 

 

 

 

          ส่วน ด.ช.แวฟิรมัน เจะอูเซ็ง (น้องแว) อายุ 13 ปี ชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรียงความระดับประถมศึกษา เขียนเรียงความเรื่อง กอและซ่า...ท้าให้ลอง เป็นเรื่องราวความผูกพันและความประทับใจในศิลปะและวิถีชิวิตของชาวเรือ เพื่อส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์กอและเอาไว้ ในตอนเช้าก่อนที่จะมาทำกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋า ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน พวกเราได้ไปทัศนศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ รู้สึกประทับใจและจะกลับไปเล่าให้เพื่อนๆ และครอบครัวได้ฟังประสบการณ์ครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 


          ส่วน สูไวดา สาและ (น้องดา) อายุ 17 ปีชั้น ม.6 โรงเรียนตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้รับรางวัลชมเชย เรียงความระดับมัธยมศึกษา เธอคือผู้รังสรรค์รสชาติชีวิต ชีวิตประจำวันที่มีคุณย่าคอยดูแล อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ 18 คน มีอาชีพทำขนมไทยขาย และได้เรียนรู้วิธีการทำขนมสอดไส้จากคุณย่า แรงบันดาลใจในการเขียนเรียงความเกิดขึ้นหลังจากเข้าค่ายที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น เริ่มมองหาเป้าหมายของตนเอง ได้เข้าใจว่าเราเขียนเพื่ออะไร หนูได้ค้นพบความสามารถของตนเองที่ไม่เก่งเรื่องพูดแต่เมื่อจับปากกาเขียนก็สามารถถ่ายทอดทุกๆ สิ่งออกมาได้ดีทำให้คนอื่นเข้าใจเรามากขึ้นด้วย

 

 

 

 


          โครงการนี้ทำให้เด็กๆ ได้รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทย ได้มาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจากพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ที่สำคัญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมเอาผลงานเรียงความ เรื่องสั้นและบทกวี จากการประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา ทุกแง่มุมไว้ให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ อีกด้วย