คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ร้านยาชุมชนอบอุ่น เพิ่มทางเลือก-ลดแออัดรพ. 

29 สิงหาคม 2562 - 10:40 น.
นพศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา,ร้านยาชุมชนอบอุ่น,บัตรสุขภาพ
คิดโซน (ของ) วัยทีน

Shares :
เปิดอ่าน 1,822 ครั้ง

โดย...  ปาริชาติ บุญเอก  [email protected]


 

 

 

 

 

          วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง สามารถเลือกได้ว่าจะรับยาที่โรงพยาบาลหรือจะสมัครใจรับยาที่ร้านยาในชุมชนแทน เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดเวลารอรับยาในโรงพยาบาล ซึ่งระยะแรกจะมีโรงพยาบาลศูนย์(รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป(รพท.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เข้าร่วม 50 แห่ง และร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีคุณภาพมีเภสัชกรอยู่ประจำ(ข.ย.1) 500 แห่งกระจายทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) มีการนำร่องโครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ในพื้นที่กทม. แต่เป็นการเน้นเฉพาะเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 

 

          สืบเนื่องจากผลสำรวจความพึงพอใจประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561 พบว่าในจำนวนประชาชนที่ไม่ใช้สิทธิกว่าร้อยละ 51 มีสาเหตุจากรอรับบริการนาน สอดคล้องกับผลสำรวจปี 2560 ระบุว่ามีประชาชนร้อยละ 17.6 ที่เจ็บป่วยในรอบ 1 เดือนเลือกซื้อยากินเอง อีกทั้งรายงานปี 2555 พบผู้ป่วยครอบครองยาเกินจำเป็น มีมูลค่าความสูญเสียทางการคลังถึง 2,350 ล้านบาท ที่เกิดจากการกินยาไม่ครบ ซึ่งปัญหาใช้ยาไม่เหมาะสมเหล่านี้สะท้อนถึงปัญหาการเข้าถึงบริการและการดูแลสุขภาพของประชาชน

 

 

 


          ล่าสุด คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีมติให้ดำเนินการในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวจำนวน 11 เขต และพื้นที่เขตปทุมวัน โดยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการรับสมัครขึ้นทะเบียนร้านยาในโครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เพื่อพัฒนาเป็นหน่วยบริการร่วมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้มีร้านยาสมัครเข้าร่วม 51 แห่ง จากเป้าหมายทั่วประเทศ 500 แห่ง


          นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสช. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเข้าอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สร้างทางเลือกในการเข้ารับบริการสุขภาพโดยเฉพาะการรับยาที่มีคุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกับโรงพยาบาล

 

 

 

 


          ทั้งนี้ การบริการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นในระยะเริ่มต้น เน้นให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.การคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) พร้อมแจกสมุดบันทึกสุขภาพ 2.การให้สุขศึกษา ความรู้ คำแนะนำด้านสุขภาพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 3.การเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ร่วมกับทีมคลินิกหมอครอบครัว 4.การให้บริการคลินิกอดบุหรี่ และ 5.จ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด โดยตั้งแต่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นมา มีผู้รับบริการแล้วกว่า 400 คน คิดบริการรวมทั้งสิ้น 528 รายการ
          ส่วนอนาคตมีแผนเพิ่มพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีก 12 เขต รวมเป็น 23 เขต และโรงพยาบาลมีแผนสร้างระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ มาถึงร้านขายยา เพื่อให้ร้านขายยาสามารถส่งข้อมูลถึงผู้ป่วยและโรงพยาบาล พร้อมติดตามผลทางสุขภาพ

 

 


          “จากเป้าหมายดังกล่าว คาดว่าเภสัชกรประจำในร้านยาชุมชนอบอุ่น จะเป็นเภสัชกรประจำครอบครัว ช่วยเติมเต็มระบบสุขภาพของประเทศ และตอบสนองนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในการจัดระบบเพื่อให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาคุณภาพ เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนไม่ต้องรอคิวรับยา และช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล” นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว


          ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าเวิร์กช็อปร่วมกัน ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เพื่อสร้างทางเลือกที่เหมาะสม และมั่นใจว่าจะได้ยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ซึ่งประมาณการไว้ว่า หากผู้ป่วยมาเติมยา (Refill) ที่ร้านยา ทางร้านจะได้ค่าดำเนินการราว 70 บาทต่อครั้ง โดยร้านไม่จำเป็นต้องสต็อกยา แต่ให้ทางโรงพยาบาลส่งเข้ามาแทน รวมถึงมีงบให้โรงพยาบาลเป็นค่าบริหารจัดการต่อร้านราว 3 หมื่นบาท ซึ่งงบในส่วนนี้เป็นงบประมาณใหม่ที่ใส่เข้าไปไม่รบกวนงบประมาณเดิมที่มีอยู่

 

 

 

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา

 


          “ร้านยาเขียวมะกอกเภสัช” เปิดมานานกว่า 40 ปี เป็น 1 ใน 10 ร้านยาชุมชนอบอุ่นในพื้นที่เขตจตุจักรที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ภญ.นิดา เจียรธีรางกูร เภสัชกรร้านยาเขียวมะกอกเภสัช กล่าวว่า ทางร้านได้เข้าร่วมเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และได้เข้าร่วมอบรมกับทาง สปสช.ในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ ด้วยที่ตั้งของร้านยาอยู่ในชุมชน จึงมองว่าน่าจะมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนได้


          ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ทางร้านได้ให้บริการจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด จำนวน 10 ครั้ง การคัดกรองความเสี่ยงจำนวน 28 ราย และการให้สุขศึกษาความรู้สุขภาพจำนวน 54 ครั้ง รวมถึงมีคนไข้นำยาเดิมที่ใช้ หรือฉลาก ในกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน มาเติมยา (Refill) ราวร้อยละ 30-40 ต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในละแวกใกล้เคียง ดังนั้น การเข้าร่วมโครงการ คาดว่าสามารถรับคนไข้จากโรงพยาบาลได้ 20 รายต่อวัน


          “หากคนไข้เต็มใจที่จะมารับยาที่ร้านยา แปลว่าเขารู้สึกว่าการรอที่โรงพยาบาลค่อนข้างใช้เวลานาน หากมาที่นี่แล้วลดเวลาลงก็คาดว่าจะดีกับผู้ป่วยและโรงพยาบาล” ภญ.นิดา กล่าวทิ้งท้าย

 

 

ภญ.นิดา เจียรธีรางกูร

 


          การบริการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น”
          - เน้นส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
          - คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) แจกสมุดบันทึกสุขภาพ
          - ให้สุขศึกษา ความรู้ คำแนะนำด้านสุขภาพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
          - เยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ร่วมกับทีมคลินิกหมอครอบครัว
          - การให้บริการคลินิกอดบุหรี่
          - จ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด
          - การรับยาที่ร้านยา การเติมยา (Refill) สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
          - กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอื่น ๆ เพิ่มเติม
          


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ