royal coronation
9 ธันวาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

แอป"Young you"เมนูสูงวัยเหมาะสมถูกหลักโภชนาการ

14 สิงหาคม 2562 - 12:09 น.
เมนู,สูงวัย,แอปYoung you,อาหาร,แอพพลิเคชั่น
Shares :
เปิดอ่าน 1,480 ครั้ง

โดย...  -ชุลีพร อร่ามเนตร quality;[email protected] -

 

 

          “อาหาร” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ เพราะมีผลต่อสุขภาพและการใช้ชีวิต ยิ่งอายุมากขึ้นสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป การรับประทานอาหารยิ่งต้องดูแลให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย สุขภาพของแต่ละคน “แอพพลิเคชั่น Young you” คู่มือที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตนเอง ผ่านการเลือกอาหาร 60 เมนู ที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพ สภาพร่างกาย โรคประจำตัว ที่สำคัญถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทำให้การเลือกรับประทานอาหารเป็นเรื่องง่าย สะดวก สนุก เพียงคลิกข้อมูลผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

 

 

          “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดียให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ” ผลงานของ “ณฐกมล ผดาเวช นักศึกษาปริญญาเอก” และ “ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ที่ปรึกษา” ได้รับทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)แสดงในงานการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 โดยผลงานดังกล่าว เป็นการพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดอยากส่งเสริมระบบสาธารณสุขเชิงนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพ และโภชนาการที่ดี ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาการเจ็บป่วยและการเข้ารับบริการในสถานบริการ ที่สำคัญทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

 

 


          ณฐกมล เล่าว่า มีความสนใจที่อยากจะพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ เพราะตนเองเป็นนักโภชนาการ และเมื่อได้อาจารย์ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข ทำให้ได้ทราบถึงปัญหาด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ และได้รับคำแนะนำ องค์ความรู้ต่างๆ จนนำมาสู่การศึกษาถึงปัญหาสุขภาพของโภชนาการในผู้สูงอายุไทย ส่วนใหญ่พบว่า ผู้สูงอายุไทยเป็นทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เรื่องของความเสื่อมต่างๆ ในร่างกาย การเคี้ยว การย่อยของอาหาร เรื่องของกระดูก และเมื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มองหาวิธีการ สารอาหารใดบ้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จนเกิดเป็นการพัฒนา 60 เมนูอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ถูกรวบรวมไว้ในแอพพลิเคชั่น Young you คู่มือที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รู้ว่าอาหารประเภทไหน เหมาะสมกับสภาวะร่างกาย สุขภาพของตนเอง

           "ใช้เวลาประมาณ 1 ปีในการศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าว โดยข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาตำรับอาหารได้จากผู้สูงอายุและผู้ดูแลจำนวน 20 คนถูกพัฒนาเป็นเมนูอาหาร 60 เมนู แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ เมนูอาหารเรียกน้ำย่อย เมนูกับข้าว เมนูอาหารจานเดียวจากเส้น เมนูอาหารจานเดียวจากข้าว เมนูขนมหวาน(ร้อน/เย็น) และเมนูเครื่องดื่ม ซึ่งเมนูเหล่านี้ ผู้สูงอายุสามารถนำไปปรับใช้ในการเลือกรับประทาน เมื่อได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโภชนาการ สภาวะร่างกายของตนเองในแต่ละช่วงเวลาก็จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น อีกทั้งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวยังสามารถช่วยบันทึกไว้สำหรับให้คุณหมอ หรือส่งต่อให้เพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน เป็นการช่วยสร้างเครือข่ายด้านโภชนาการให้แก่ผู้สูงอายุ”

 

 

 

 


          แอพพลิเคชั่น Young you เป็นรูปแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ (Interactive) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ สีสันสวยงาม ใช้ภาษา ขั้นตอนง่ายในการใช้งาน สามารถคลิกไปหน้าต่างๆ มีเมนูเพื่อสุขภาพ ผู้สูงอายุทุกคนสามารถปรับให้เหมาะสมกับตนเองและบันทึกข้อมูลเหล่านั้นส่งต่อไปยังเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน โดยขั้นตอนการใช้งาน ผู้สูงอายุเพียงกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว อย่าง ชื่อ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ผลตรวจสุขภาพ ความดัน ผลเลือด พฤติกรรมการกิน โรคที่เป็น แล้วแอพพลิเคชั่นจะทำหน้าที่ประเมินทันทีว่าผู้สูงอายุควรได้รับโภชนาการแบบไหน เมนูไหนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถค้นหาความเป็นตัวตนของตนเอง และปรับอาหารการกิน ให้เข้ากับสภาวะสุขภาพของตนเองได้ง่ายดาย


          ขณะที่ “ฉัตรภา” เล่าเพิ่มเติมว่า จากการทำงาน อาจารย์ได้เห็นปัญหาด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นมีภาวะความเสื่อมของร่างกาย ทำให้ระบบการย่อย การดูดซึมของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การรับประทานอาหารการกินกลายเป็นปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุ ดังนั้น เมื่อนักศึกษามีแนวคิดอยากจะพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านโภชนาการ จึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะการใช้ชีวิตของทุกคนล้วนอยู่กับเทคโนโลยี เรียนรู้จากแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่มากมาย ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเองก็ได้พัฒนาตนเองมาใช้เทคโนโลยี มือถือมากขึ้น จึงอยากนำองค์ความรู้ด้านโภชนาการ สาธารณสุขมานำเสนอในรูปแบบสนุกสนาน ค้นหา เข้าถึงง่าย แอพพลิเคชั่น Young you เป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ คู่มือให้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องของอาหารการกินที่ตรงกับโภชนาการ และเหมาะสมกับสภาพร่างกาย โรคต่างๆ ที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่

 

 

 

 


          "ความเป็นผู้สูงอายุ มักจะถูกบอกว่าต้องกินอย่างนั้นอย่างนี้ แต่แอพพลิเคชั่น ไม่ได้บอกเพียงว่าผู้สูงอายุต้องกินอะไรแต่จะเป็นการช่วยเลือกอาหารการกินที่มีโภชนาการเหมาะกับสภาพร่างกายของแต่ละคน เช่น ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ช่วงไหนเป็นหวัด ไม่สบายตัว น้ำตาลขึ้น แอพพลิเคชั่นจะบอกว่าควรกินอะไร ผู้สูงอายุสามารถปรับพฤติกรรม เสมือนมีนักกำหนดอาหาร มีนักโภชนาการอยู่กับผู้สูงอายุตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังช่วยให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือลูกหลานที่ต้องดูแลพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ได้กรอกข้อมูลของผู้สูงอายุและได้นำไปใช้ในการปรับอาหารการกิน ดูแลผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”


          ขณะนี้ต้นแบบแอพพลิเคชั่น Young you กำลังอยู่ในขั้นตอนของการนำไปทดลองใช้ โดยจะนำร่องแก่ผู้สูงอายุในศูนย์ผู้สูงอายุต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมและสามารถใช้งานอย่างแพร่หลายในปี 2563 นอกจากนั้น ในอนาคตแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ โภชนาการ การใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุของไทย


          "การดูแลสุขภาพ อาหารการกินมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งอยากให้ผู้สูงอายุนึกถึงตัวเอง อย่านึกว่าอยากกินแล้วต้องกิน แต่ขอให้หาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ประเมินตัวเอง ดูวิธีการกินของตนเอง ที่ไม่ใช่เพียงอิ่มท้องแต่ต้องอิ่มกาย อิ่มใจ และทำให้ตนเองมีความสุข มีสุขภาพกาย ใจ อารมณ์ที่ดีด้วย กินอาหารแล้วต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้น”

 

 

 


          ตัวอย่างเมนูอาหาร 6ประเภท
          1.อาหารเรียกน้ำย่อย

          -เมี่ยงเบอร์รี่คำ
          -ลาบเห็ด
          -เยลลี่ปลากะพง
          2.กับข้าว
          -แกงเลียงกุ้งสด
          -แกงส้มดอกโสนปลาช่อน
          -ปลานิลนึ่งสมุนไพร
          3.อาหารจานเดียว(เส้น)
          -เส้นหมี่ปลาลวกสมุนไพรทรงเครื่อง
          -กระเพาะปลาเห็ดหอม
          -ก๋วยเตี๋ยวหลอด
          4.อาหารจานเดียว(ข้าว)
          -ข้าวผัดมะม่วงหาวมะนาวโห่
          -ข้าวหมูย่างเกลือยำกระเจี๊ยบเขียว
          -ข้าวคลุกน้ำพริกกะปิแซลมอนย่าง
          5.ของว่าง
          -สตรอเบอร์รี่กีวีซอร์เบต
          -บัวลอยงาดำน้ำขิง
          -ข้าวต้มมัด
          6.เครื่องดื่ม
          -นมถั่วแระญี่ปุ่น
          -น้ำมะพร้าวปั่นสด
          -น้ำใบย่านางว่านหางจระเข้
          ที่มา:แอพพลิเคชั่น Young you

//////////////////////

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ