Lifestyle

สพฐ.กำชับ 2.9 ร.ร.คุมน้ำหนักกระเป๋าเด็ก

สพฐ.เล็งออกหนังสือเวียนกำชับ 2.9 หมื่น ร.ร.คุมเข้มเด็กแบกกระเป๋าหนักมาเรียน ย้ำน้ำหนักกระเป๋าอยู่ที่15 % ของน้ำหนักตัวเด็กชี้ "รมว.ศธ."ห่วงสุขภาพนร.

 

              วันที่ 30 ก.ค. 2562 - คืบหน้ากรณีนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สะพายกระเป๋านักเรียนหนัก 10 กิโลกรัม เป็นเหตุให้กระดูกต้นคอหัก นั้น

 

             ล่าสุด ดร.สุเทพ   ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยกับ "คมชัดลึกออนไลน์" ว่าเรื่องนี้สพฐ.ไม่ได้นิ่งนอนใจได้กำชับให้ผอ.ร.ร.ชุมแพศึกษา คุมเข้มในเรื่องนี้ ขณะเกียวกันก็ให้มาตรการเป็นระยะๆ เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาเฝ้าระวังเรื่องนี้และมีมาตรต่อเนื่อง

สพฐ.กำชับ 2.9 ร.ร.คุมน้ำหนักกระเป๋าเด็ก

           " รมว.ศึกษาธิการ นายณัฐฏฐพล ทีปสุวรรณ สั่งกำชับให้สพฐ.ดูแลด้านสุขภาพของนักเรียน ต้องเติบโตเหมาะกับวัย  ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ในบริบทของสังคมแต่ละพื้นที่ แต่ละท้องถิ่น ขณะที่สุขภาพร่างกายของนักเรียนต้องแข็งแรง สุขภาพจิตใจต้องเบิกบาน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ความปลอดภัยของนักเรียน เด็กห่างไกลปัญหายาเสพติด ฯลฯ" เลขาธิการกพฐ. กล่าว 

 

          เลขาธิการกพฐ. กล่าวอีกว่า วันนี้(30ก.ค.2562) ตนจะออกหนังสือเวียนกำชับเรื่องน้ำหนักของกระเป๋านักเรียนที่เด็กสะพายมาโรงเรียน ไปยังทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)  และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทั้วประเทศ ทั้ง 2.9 หมื่นโรงเรียน 

 

      " น้ำหนักของกระเป่านักเรียนที่เด็กสะพายไปโรงเรียนในแต่ละวัน  ตามมาตรฐานโลก กำหนดเอาไว้ว่า น้ำหนักของกระเป๋าอยู่ที่10-20 % ของน้ำหนักตัวเด็ก  ยกตัวอย่างหากนักเรียนน้ำหนักตัว  20 กิโลกรัม(กก.) ต้องสะพายกระเป๋านักเรียนน้ำหนักไม่เกิน 2- 4กก.ขณะที่ค่าเฉลี่ยเมืองไทยน้ำหนักของกระเป๋าอยู่ที่15 % ของน้ำหนักตัวเด็ก ซึ่งมาตรการนี้ใช้มานานกว่า10ปี " เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

    

  

        

            เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า ค่าเฉลี่ยเมืองไทยน้ำหนักของกระเป๋าอยู่ที่15 % ของน้ำหนักตัวเด็ก เมื่อแยกเป็นระดับชั้นจะมีสัดส่วนที่ต่างกันดังนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1(ป.1) ป.1- ป.2 น้ำหนักของกระเป๋าเรียนอยู่ที่3 กก. ,นักเรียนชั้นป.3-ป.4 น้ำหนักของกระเป๋าเรียนอยู่ที่ 3.5 กก. ส่วนน้ำหนักของกระเป๋าเรียนชั้นป.5-6 ไม่เกิน 4 กก.เช่นเดียวกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นม.1-ม.6 น้ำหนักของกระเป๋าอยู่ที่ 15 % ของน้ำหนักตัวเด็ก

สพฐ.กำชับ 2.9 ร.ร.คุมน้ำหนักกระเป๋าเด็ก

      "ฝากครู พ่อแม่ผู้ปกครอง ดูแลเอาใจใส่น้ำหนักของกระเป๋าเรียนของเด็กๆด้วย ขณะที่คุณครูผู้สอนควรดูแลเรื่องการจัดตารางสอนให้เหมาะสม เพื่อเด็กลดภาระในการแบกกระเป๋าหนัก ถ้าหากโรงเรียนที่มีความพร้อมอาจจจะจัดทำเป็นล็อกเกอร์ หรือตู้เฉพาะเพื่อจัดเก็บหนังสือเรียน ไม่ต้องแบกไป-กลับบ้านทุกวัน" เลขาธิการ กพฐ. กล่าว 

    

         เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ  ยังฝากให้ข้าราชการทุกคนเฝ้าระวังทุกเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน ที่เป็นอนาคตของชาติ  อีกทั้งยังกำชับให้เน้นการทำงานเป็นทีม  ครู 3.8 แสนคน มีบทบาทสำคัญเป็นเบ้าหลอมเด็ก7 ล้านคน  ใน 3 แสนห้องเรียน และให้มุ่งแสวงหาเครือข่ายเพื่อพัฒนาทุกด้านของเด็ก โรงเรียนยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เขตพื้นที่ยึดร.ร.เป็นฐานในการพัฒนาเด็ก

ข่าวยอดนิยม