“ดื่มนมแล้วจะอ้วนหรือไม่” “กินนมทำให้น้ำหนักลดหรือไม่” “ดื่มนมชนิดไหนทำให้สูงขึ้น” “เด็กดื่มนมมากทำให้ฟันผุ” “ดื่มนมทำให้เป็นเบาหวาน” “คนเป็นโรคหัวใจดื่มนมได้หรือไม่” สารพัดข้อสงสัยเกี่ยวกับนม ที่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไทยดื่มนมน้อย เฉลี่ยเพียง 18 ลิตรต่อคนต่อปี หรือสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น ขณะที่ค่าเฉลี่ยของคนเอเชียอยู่ที่ 66 ลิตรต่อคนต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 113 ลิตรต่อคนต่อปี เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายนของทุกปี 7 หน่วยงานจับมือเป็นเครือข่าย “นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” ผนึกกำลังรณรงค์คนไทยดื่มนม 1-2 แก้วต่อวัน

 

 

 

 

 

 

          ในการแถลงข่าวปิดตัว “เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน” ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล กล่าวถึงผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมของคนไทย พ.ศ.2562 ว่าจากการที่สวนดุสิตโพลดำเนินการสำรวจระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 ในประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 1,753 ตัวอย่าง โดยอายุ 3-12 ปี ดื่มนม 88.89% อายุ 13-20 ปี 44.17% อายุ 21-35 ปี 41.39% อายุ 36-50 ปี 38.56% อายุ 51-60 ปี 35.29% มากกว่า 60 ปี 29.96% จะเห็นได้ว่าเยาวชนไทยอายุ 13-20 ปี มีการบริโภคนมลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษา ส่วนในกลุ่มผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนที่ไม่ดื่มนมโคเลยถึง 1 ใน 4 จากผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจ

 

 

 

 


          กลุ่มผู้ที่ไม่บริโภคนมโคนั้นหันไปดื่มนมถั่วเหลือง 43% เครื่องดื่มกาแฟ 22% และนมเปรี้ยว 14% ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดื่มนมและความไม่มั่นใจในคุณภาพของน้ำนมโค ส่งผลให้อัตราการดื่มนมของคนไทยยังคงมีปริมาณน้อยมากเฉลี่ยเพียงคนละประมาณ 18 ลิตรต่อคนต่อปี หรือเพียงสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น โดยคนไทยดื่มนม 1 ครั้งต่อวัน 70.33% ช่วงเวลาในการดื่มนม ช่วงเช้า 32.74% สาเหตุที่ดื่มนมเพื่อสุขภาพ 27.99% ส่วนที่ไม่ดื่มนม 30.13 % ได้รับสารอาหารจากแหล่งอื่น

 

 

 

 


          จากการที่คนไทยยังมีปริมาณนมที่ดื่มน้อยมาก ดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในอดีตมีการรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมผ่านคำฮิตติดปากที่ว่า “วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง” แต่จากนี้จะรณรงค์ผ่านแนวคิด “นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการตระหนักรู้เกี่ยวกับการดื่มนมแก่คนไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มปริมาณการดี่มนมของคนไทยเป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี ภายในปี 2563 โดยจะมีการรณรงค์ให้คนไทยทุกวัยดื่มนมโคเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1-2 แก้ว จากนั้นจึงจะขยับเป้าเป็น 35 ลิตรต่อคนต่อปี ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก หรือฮู ต่อไป
          ขณะที่ จิรประภา บุญปาน นักกำหนดอาหารวิชาชีพ โรงเรียนบางกอกพัฒนา กล่าวว่า ตามคำแนะนำของฮูทุกช่วงวัยตั้งแต่อายุ 2 ขวบสามารถดื่มนมได้ในทุกวัย เพราะต้องการแคลเซียมในทุกวัน ซึ่งนมเป็นแหล่งแคลเซียมที่สำคัญ อีกทั้งในนมจะมีสารอาหารครบทุก 5 หมู่ ทั้งนี้มีการแนะนำปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทยช่วงอายุ 4-8 ปีต้องได้รับแคลเซียม 800 มิลลิกรัม และอายุ 9-71 ปี ต้องได้รับ 1,000 มิลลิกรัม หรือดื่มนม 3 แก้ว หรือการกินผักใบเขียว 12 ทัพพีต่อวัน
    

 

 

จิรประภา บุญปาน

 

          “นมมีสารอาหารครบ 5 หมู่อยู่ในตัวเอง ที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและดื่มได้ทุกวัน โดยเฉพาะโปรตีนช่วยในการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและนมอุดมด้วยแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกของทุกช่วงวัยชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กช่วยให้เด็กสูงสมวัย วัยทำงานและวัยผู้สูงอายุช่วยกระดูกแข็งแรงและชะลอการบางของกระดูก อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่จะทำให้ผู้สูงอายุทรงตัวได้ดี ไม่หกล้มง่าย” จิรประภา กล่าว

 

 

 

 


          กรณีที่มีข้อสงสัยว่าการดื่มนมจะทำให้เกิดโรคมะเร็งหรือไม่นั้น มีงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่ายังขาดหลักฐานทางวิชาการ ที่เพียงพอที่จะสนับสนุนว่านมทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่พบว่านมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนกรณีการดื่มนมทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด งานวิจัยต่างประเทศพบว่านมไม่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
  

          ด้าน สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเสริมว่า มีเงินเพียง 10 บาทก็สามารถดื่มนมได้แล้ว แต่บางคนอาจคิดว่าไม่ดื่มนมแล้วไปกินแคลเซียมที่เป็นเม็ดง่ายกว่า ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแคลเซียมในนมพร้อมที่จะดูดซึมเข้าสู่มวลกระดูกได้ดีที่สุดเพราะในนมจะมีสารอื่นๆ ที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมอยู่ร่วมกันอยู่แล้ว ทั้งวิตามินดี โปรตีน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ส่วนในแคลเซียมเม็ดนั้นจะเข้าสู่กระดูกไม่ได้ถ้าไม่มีวิตามินหรือสารอาหารอื่นมาช่วยด้วย

 

 

 

สง่า ดามาพงษ์

 


          สำหรับเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน ประกอบด้วย สสส. กรมอนามัย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มก. สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยและนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย