Kom Lifestyle

ท้าทายคสช.!! ร.ร.ดังฝืน ม.44รีดเงินเรียนฟรี15ปี!!

ท้าทายคสช.!! ร.ร.ดังฝืน ม.44รีดเงินเรียนฟรี15ปี!!
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"คมเทพ"เตือน! ร.ร.ห้ามเรียกเก็บเงินทุกประเภท ชี้คำสั่งคสช.ม.44 เรียนฟรี 15 ปี ครอบคลุม ระบุร.ร.ดังท้าทายอำนาจคสช.เรียกเก็บเงินเรียนคอมพ์ฯ"เลขากพฐ."เต้นสั่งระงับ

 

       นายคมเทพ ประภายนต์ อดีตนายกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ เปิดเผย “คมชัดลึกออนไลน์” ว่า วันนี้(20 เม.ย.2561) ผู้ปกครองร้องเรียนมาที่ตนเป็นจำนวนมาก และร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

        ปรากฏว่ามีโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพมหานคร เรียกเก็บเงินเถื่อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6(ม.1-ม.6)หลายรายการ อาทิ ค่าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ,ค่าจ้างครูสอนต่างประเทศ ,เงินบำรุงการศึกษา ฯลฯ แต่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ม.44 เรียนฟรี 15 ปี

         “ผมขอยืนยันคำสั่งคสช. ม.44 เรื่องเรียนฟรี 15 ปี สพฐ. กศจ. สพม. ทุกเขต ทุกโรงเรียนทุกโรง ที่เรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาเถื่อน ถ้าท่านยังเก็บ ไม่ว่าเงินใดๆ ท่านจะมีความผิด ฐานฝ่าฝืนคำสั่งคสช. วันนี้มีร.ร.โดนเชือดแล้วนะครับ” นายคมเทพ กล่าว

       นายคมเทพ  กล่าวอีกว่า ตนได้รับแจ้งจาก สพฐ.ว่า ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) มีคำสั่งลับถึงสถานศึกษาทั่วประเทศกว่า 39,000 โรงเรียนขอให้ชะลอการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาทุกประเภทเอาไว้ก่อน เนื่องจากระหว่างนี้ เลขาธิการกพฐ.แจ้งว่าได้ส่งข้อหารือไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.เพื่อขอความชัดเจนว่าโรงเรียนสามารถจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาต่างๆ ได้หรือไม่

ท้าทายคสช.!! ร.ร.ดังฝืน ม.44รีดเงินเรียนฟรี15ปี!!

นายคมเทพ ประภายนต์

       นายคมเทพ เผยอีกว่าจากที่คสช.มีคำสั่งม.44เรื่องเรียนฟรี15 ปี เมื่อคำสั่งนี้ประกาศใช้โรงเรียนทุกโรง ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็ตาม ถ้าโรงเรียนเรียกเก็บมีความผิดฝ่าฝืนคำสั่งคสช.จะอ้างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ม.58(1)มาเรียกเก็บเงินก็ไม่ได้

        "หากโรงเรียนฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นั้น จะมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 148 และมาตรา 149 โทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต"นายคมเทพ ระบุ

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา่ ประมาณวันที่ 9-12 เม.ย.2561 ส่วนมากโรงเรียนส่วนใหญ่เรียกประชุมพ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 บางโรงเรียนมีการเรียนรับเงิน ด้วยการอ้างสารพัดโครงการที่โรงเรียนกำลังดำเนินการอยู่ ในรูปแบบของการเรี่ยไรเงิน นั้น ไม่สามารถทำได้และนับเป็นปีการศึกษาที่ 2 ที่คำสั่งคสช.ม.44เรียนฟรี 15 มีผลบังคับใช้

       

       ทั้งนี้ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี248/2559 กระทรวงศึกษาธิการระบุราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง คสช.ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและคำสั่งแต่งตั้งนางรัตนา ศรีเหรัญ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

 

ท้าทายคสช.!! ร.ร.ดังฝืน ม.44รีดเงินเรียนฟรี15ปี!!

      คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็ บค่าใช้จ่าย ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มกราคม 2552 โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปี และขยายขอบเขตการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นลำดับ

      หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา และความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกล่าวและพัฒนาต่อไป ด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

      ข้อ 1 ในคำสั่งนี้

       “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

        “การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย

 

 

ท้าทายคสช.!! ร.ร.ดังฝืน ม.44รีดเงินเรียนฟรี15ปี!!

          “การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล

         “การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย

          ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

        ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

         ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่

         (1) ค่าจัดการเรียนการสอน(2) ค่าหนังสือเรียน(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

        ข้อ 4ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้แทน และขยายผลต่อจากคำสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ

 

ท้าทายคสช.!! ร.ร.ดังฝืน ม.44รีดเงินเรียนฟรี15ปี!!

       ข้อ 5 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

       ข้อ 6 ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามข้อ 3

      ข้อ 7 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559

      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   0 กมลทิพย์  ใบเงิน 0 รายงาน 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด