5 มี.ค.2561- ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องชื่นชมมูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ด้วยการไปคว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยมระดับโลก ทำให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสมกับเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนยกระดับสินค้าสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้สมุนไพรไทยแข่งขันได้ในตลาดโลกจึงขอให้พัฒนาต่อยอดระบบสมุนไพรไทยโดยมุ่งพัฒนา ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางสามารถแปรรูปสมุนไพรไทยให้มีมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ระดับโลกได้

          นพ.เปรม ชินวันทนานนท์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ชุดพรีเมี่ยมบัวไผ่ข้าว” ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยมระดับโลกWorld Star Winners 2018จากWorld Packaging Organization 2018 (WPO)หรือองค์กรบรรจุภัณฑ์โลก จากผู้เข้าประกวด38ประเทศทั่วโลก ซึ่งผลงานการออกแบบตั้งใจให้มีความเป็นสากล ดูทันสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ของสมุนไพรไทย โดยผ่านการบอกเล่าภาพสมุนไพรที่สวยงามเป็นลวดลายบนกล่อง รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้กับเครื่องสำอางราคาแพงของต่างประเทศ

           ทั้งนี้มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์มีเป้าหมายในการพัฒนาช่องทางจำหน่ายต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยรวมถึงด้านการผลิตซึ่งจะเน้นพัฒนานวัตกรรมการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้วางแผนปรับกลยุทธ์การจำหน่ายและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เปิดศูนย์จำหน่ายสมุนไพรตามนโยบายของรัฐบาลอีกกว่า 13 แห่ง และเปิดช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ เพื่อให้สะดวกต่อผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร์ได้ง่ายตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค 4.0 คาดว่าจะสามารถขยายตลาดสมุนไพรได้เพิ่มขึ้น30%ในปี2561

          สำหรับประชาชนที่สนใจ “ผลิตภัณฑ์ชุดพรีเมี่ยมบัวไผ่ข้าว” และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ สามารถเข้าชมสินค้าและสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์www.abhaiherb.comและศูนย์จำหน่ายสมุนไพรมูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์อีกกว่า 13 แห่ง