royal coronation
19 มกราคม 2563
คิดโซน (ของ) วัยทีน

วฺิศวะมก.ผลิตหุ่นยนต์ช่วยเด็กจำ

19 มกราคม 2561 - 00:17 น.
คุณภาพชีวิต, หุ่นยนต์สำหรับเด็ก
Shares :
เปิดอ่าน 1,301 ครั้ง

วิศวะ มก. จัดงาน “บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 AGRINNOVATION ENGINEEING 2018” โชว์สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ โดยเฉพาะนวัตกรรมเพื่อการศึกษาของเด็ก

          ซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด "เพื่อวันนี้และวันหน้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีสิ่งประดิษฐ์มากมายแต่สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นไฮไลท์ของงานคือ Fento หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก และ ซีซาร์บอท หุ่นยนต์เพื่อพัฒนาการคิดแบบมีตรรกะ 

                     "สำหรับทั้งสองนวัตกรรมเป็นการทำเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้เชิงตรรกะและเชิงคำนวณ โดยใช้หุ่นยนต์เพื่อฝึกฝนเด็กในการเขียนโปรแกรมเชิงรูปแบบ (Tangible Programming) โดยใช้หลักหุ่นยนต์เห็นได้ด้วยกล้อง (Machine Vision) ในการอ่านสัญลักษณ์เพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ส่วนการเลือกและการกำหนดรูปแบบการจัดเรียงสัญลักษณ์ต่าง เกิดเป็นโปรแกรมเชิงรูปธรรมที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของหุ่นยนต์" รศ. ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว เจ้าของผลงานหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก กล่าว


 รศ. ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว

          รศ. ณัฐวุฒิ  เล่าให้ฟังถึงแนวคิดที่ผลิตผลงานชิ้นนี้ว่า เขาทำหุ่นยนต์ชิ้นนี้เพื่อเป้าประสงค์เดียวก็คือ ลูกชาย เพราะอยากให้ลูกมีทักษะในการจดจำตัวเลข ตัวอักษร ผ่านระบบการสั่งงานด้วยตัวของเขาเอง แต่เราจะใช้หุ่นยนต์ในการสอน

          เนื่องจากในปัจจุบันนวัตกรรมหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษามากขึ้น แต่ก็ยังไม่มากนัก ซึ่งเขาในฐานะอาจารย์ที่อยู่ในภาควิศวกรรม ก็อยากจะทำอะไรเพื่อลูกบ้าง จึงเกิดนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า “Fento” อีกทั้งชื่อหุ่นยนต์ตัวนี้มาจากชื่อลูกชายของเขานั่นเอง
          “ผมทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ลูกชายได้เรียนรู้ ได้ทดลองทำ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายจะอยู่ที่ช่วงอายุ 5-8 ปี เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยของการเรียนรู้ อยากที่จะทดลองต่างๆ ซึ่งผมได้ลองทดสอบกับลูกชายผลปรากฏว่าเขาชอบ เขาจะถามหาเครื่องเล่นหุ่นยนต์นี้ตลอดเวลา และหวังว่าในอนาคตหุ่นยนต์ตัวนี้จะนำไปใช้ตามโรงเรียนต่างๆ” รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ เล่า

         สำหรับการใช้งาน Fento หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก เป็นการให้เด็กใช้สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแถบป้ายที่ถูกเข้ารหัสแบบ AprilTog เพื่อสั่งการให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่ง เช่น เราเอาแผ่นป้ายคำว่า สวัสดี เอาไปสแกนกับตัวหุ่นยนต์ แล้วมันก็จะพูดคำว่า สวัสดี ออกมา จะเห็นได้ว่านวัตกรรมหุ่นยนต์นี้สามารถสอนเด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากวัยนี้ชอบอยากรู้ อยากลองและสนใจเครื่องเล่นหรือนวัตกรรมใหม่ตลอดเวลา


          ร.ศ ณัฐวุฒิ เล่าต่อว่า ส่วนหุ่นยนต์ ซีซาร์บ็อท CAESARBot เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการเรียนรู้ทักษะการโปรแกรม แต่ตัวนี้ทำขึ้นเพื่อวัย 8 ปีขึ้นไป

          เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกว่า Fento โดยอาศัยหลักการโปรแกรมด้วยภาพ ใช้สัญลักษณ์ภาพแทนคำสั่งมาเรียงต่อกันในลักษณะเดียวกันกับตัวต่อหรือจิ๊กซอร์ การโปรแกรมด้วยภาพใช้ภาษา Blockly ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กโดยเฉพาะ


          นอกจากนี้ภายในงานยังมีสิ่งประดิษฐ์อีกมากมายถึง 39 ผลงาน อาทิเช่น เครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์  เป็นเครื่องอบที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาพลังงานความร้อนจากธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้งยังเคลื่อนย้ายได้สะดวกและสามารถต่อยอดเป็นสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน


          เครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเครื่องที่จะช่วยระบุไข่ใบที่เสียและคัดออกก่อนที่จะนำเข้าตู้ฟักไข่ต่อไป เพราะในปัจจุบันมีการฟักไข่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ใช่ทุกฟองที่สามารถฟักออกเป็นตัวได้ จึงเกิดการคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมา
        ฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ สำหรับภารกิจฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นอากาศยานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อติดตามความสมบูรณ์ของพืช สามารถสำรวจพื้นที่การเพาะปลูก ซึ่งมีความละเอียดของภาพถ่ายสูงกว่าการสำรวจด้วยภาพถ่ายดาวเทียม ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามพื้นที่เพาะปลูกได้ละเอียดมากกว่าที่เคยทำมา


          การพัฒนาระบบหุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็กเพื่อการศึกษา เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กในยุค 4.0 มากขึ้น อีกทั้งเด็กไทยในปัจจุบันยังติดเกมมากขึ้นด้วย นวัตกรรมหุ่นยนต์ตัวนี้จึงมีประโยชน์ในด้านของการเรียนรู้ของเด็กที่สนใจในด้านของเกม กีฬา

รศ. ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

          ด้าน รศ. ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า สำหรับงานบนเส้นทางวิศวกรรม เรามีความตั้งใจที่อยากจะเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ตลอดจนนวัตกรรมที่้เป็นประโยชน์ในเชิงการเกษตร สามารถใช้งานได้จริงและไม่ซับซ้อน เพื่อการพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืนออกสู่สาธารณชน


          “ทางวิศวกรรม มก.ของเราจะเน้นผลงานที่สอดคล้องกับเกษตรกรรม การศึกษา เพื่อให้ประชาชนหรือเด็กๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิศวกรรมในการช่วยต่อยอดและสร้างรายได้ ตลอดจนช่วยพัฒนาประเทศที่กำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่สามารถต่อยอดเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในอนาคตได้” รศ. ดร.พีรยุทธ์ กล่าว
         เข้าร่วมชมผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของคณาจารย์และนิสิต สามารถเข้าร่วมได้ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 เวลา 09.30 -17.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ