คมชัดลึกออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ว.24พ่นพิษ-59จ.ตั้งผอ.ร.ร.ไม่ได้

18 ธันวาคม 2560 - 15:22 น.
ว.24, ชะลอตั้งผู้บริหารโรงเรียน59จังหวัด
คิดโซน (ของ) วัยทีน

Shares :
เปิดอ่าน 16,120 ครั้ง

เวลานี้ศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์ ว 24/2560 ในข้อ10และ11 ก็ทำให้ 59 จังหวัดก็ต้องชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารโรงเรียน


     เวลานี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ยังต้องชะลอการพิจารณาและอนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2560 ที่ได้ยื่นคำร้อง 1-15 ส.ค.2560 ที่ผ่านมาออกไปชั่วคราว ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ ศธ 0206.4/734 ลงวันที่ 20 ต.ค.2560  เนื่องจากศาลปกครองอุบลราชธานีจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับ จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับ..

    ก่อนหน้าที่ศาลปกครองอุบลราชธานีจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับ พบว่ามีกศจ.18 แห่งได้มีคำสั่งย้ายตามหลักเกณฑ์ ว24/2560 เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุม ก.ค.ศ.ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ จึงมีมติให้ดำเนินการต่อไป แต่หากศาลพิพากษาเช่นไรก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ส่วนกศจ.19แห่งที่ได้พิจารณาแล้วแต่ยังไม่ได้ออกคำสั่ง และอีก 40 แห่งที่ยังอยู่ในกระบวนการก็ให้ชะลอไปก่อน

    เหตุผลของการชะลอดังกล่าว สืบเนื่องจากนายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จ.อุบลราชธานี สถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 29 ยื่นฟ้อง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) ต่อศาลปกครองอุบลราชธานี เพราะได้รับความเดือดร้อนจากหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

     จนกระทั่งวันที่ 19 ต.ค.2560 ศาลปกครองอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับหลักเกณฑ์ดังกล่าวในข้อ 10 และข้อ 11 ซึ่งเป็นขั้นตอนการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ด้วยเห็นว่าหลักเกณฑ์ในข้อดังกล่าว น่าจะขัดต่อหลักความเสมอภาคและมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

      ก่อนหน้าที่ศาลปกครองอุบลราชธานีจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับ พบว่ามีกศจ.18 แห่งได้มีคำสั่งย้ายตามหลักเกณฑ์ ว24/2560 เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุม ก.ค.ศ.ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ จึงมีมติให้ดำเนินการต่อไป แต่หากศาลพิพากษาเช่นไร ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง  ส่วนกศจ.19แห่งที่ได้พิจารณาแล้วแต่ยังไม่ได้ออกคำสั่ง และอีก 40 แห่งที่ยังอยู่ในกระบวนการก็ให้ชะลอไปก่อน พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาต่อศาลปกครองสูงสุด เพราะหลักเกณฑ์ ว9/2559 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดิมได้ถูกยกเลิก โดยหลักเกณฑ์ ว 24/2560 แล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก!!

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

     เวลานี้ศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์ ว 24/2560 ในข้อ10และ11 ก็ทำให้ทั่วประเทศก็ต้องชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารไปก่อน แต่ก็ทราบมาว่ามีบางจังหวัดที่มีการอนุมัติย้ายภายหลังมีคำสั่งทุเลาการบังคับด้วยคือที่ชัยภูมิ และนครสวรรค์

    หลักเกณฑ์ ว24/2560 นี้ใช้พิจารณาคำร้องขอย้ายของผู้บริหารประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทั่วประเทศ “พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์” เลขาธิการ ก.ค.ศ. อธิบายว่า หลักเกณฑ์การย้าย ว 9/2559 และหลักเกณฑ์ ว 24/2560 มีการกำหนดสาระและองค์ประกอบเหมือนกัน แต่ที่ต่างกันคือในขั้นตอนการพิจารณาการย้ายในข้อ 10 และ 11 ของว 24/2560 ที่ีมีคำสั่งทุเลาการบังคับมีความรายละเอียดชัดเจนขึ้นและต้องเป็นไปตามลำดับ 

     ดังนี้ 1.ย้ายผู้บริหารสังกัดเดียวกัน ในจังหวัดเดียวกัน สถานศึกษาขนาดเดียวกันพร้อมกันก่อน 2.ย้ายผู้บริหารสังกัดเดียวกัน สถานศึกษาขนาดเดียวกัน จังหวัดใกล้เคียง 3.ย้ายผู้บริหารสังกัดเดียวกันไปยังสถานศึกษาขนาดใกล้เคียงกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน 4.ย้ายผู้บริหารสังกัดเดียวกัน ไปในสถานศึกษาขนาดใกล้เคียงกัน จังหวัดใกล้เคียงกัน 5.ย้ายไปสถานศึกษาต่างประเภท หรือข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินว่า 1 ขนาด ภายในจังหวัดเดียวกัน และ6.พิจารณาย้ายไปสถานศึกษาต่างประเภท หรือข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินว่า 1 ขนาดจากจังหวัดอื่น

   "ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคำอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองอุบลราชธานี เพื่ออุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด โดยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งเพื่อดำเนินการไปยังศาลปกครองสูงสุดต่อไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/999 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์วันเดียวกัน และ ได้จัดทำคำให้การแก้คำฟ้องส่งไปยังศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลปกครองอุบลราชธานีอนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำให้การ โดยการอุทธรณ์ได้แจกแจงรายละเอียดทั้ง 2 หลักเกณฑ์ ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่มีความเป็นธรรมใช้กับผู้บริหารทุกคน"เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว

  อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่เกิดขึ้นทำให้มีการอภิปรายกันในวงประชุมก.ค.ศ.ทั้งในแง่การกำหนดตัวชี้วัดขององค์ประกอบว่า แท้จริงแล้วมีความเข้าใจตรงกันหรือไม่ และควรให้ส่วนราชการกำหนดเองแบบที่ทำอยู่ดีอยู่แล้ว หรือให้สำนักงานก.ค.ศ.กำหนดเป็นมาตรฐานกลาง แบบไหนจะเหมาะสมกว่ากัน ซึ่งโดยเจตนาที่ให้ส่วนราชการแต่พื้นที่กำหนดตัวชี้วัดขององค์ประกอบต่างๆได้เองนั้นก็เพื่อให้อิสระแก่ส่วนราชการ พิจารณาได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ แต่ก็ยังไม่มีีข้อยุติ แต่แนวโน้มจะนำไปสู่การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอย้ายใหม่ในูภาพรวมทั้งระบบ  

เฉลิมเกียรติ แก้วกนก

      ด้านผู้ฟ้องคดี “เฉลิมเกียรติ แก้วกนก” บอกว่า แม้ส่วนตัวจะไม่ได้ยื่นขอย้ายในครั้งนี้ แต่ถือเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์ ว24/2560 เพราะกฎนี้บังคับใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน โดยเฉพาะผู้บริหารสถารศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางได้รับผลกระทบวงกว้าง หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะประเด็นการพิจารณาการเสนอขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาข้อ 10 และ 11 ที่กำหนดต้องเป็นขนาดเดียวกันและในพื้นที่เดียวกันก่อน

    เมื่อไม่มีตำแหน่งจึงจะขอข้ามจังหวัดได้ เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้บริหารทั่วประเทศ ขัดกับรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 38 ที่ระบุว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ได้ และไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองหรือได้รับโอกาสที่พิจารณาย้ายไปในสถานศึกษาที่ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ตามประวัติผลงานแต่เป็นการออกกฎให้ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ได้รับสิทธิย้ายไปในสถานศึกษาขนาดใหญ่เท่านั้น อีกทั้งหลักเกณฑ์นี้ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการย้ายผู้บริหารตามมาตรา 6 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 29 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่ยึดความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และเสมอภาคเท่าเทียม  

       "ในหลักเกณฑ์เดิม ว 9/2554 นั้นการขอย้ายจะพิจารณาในคราวเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในพื้นที่เดียวกัน หรือข้ามพื้นที่ก็ตาม แต่การกำหนดเช่นนั้นในข้อ 10 และ 11 ในหลักเกณฑ์ ว 24/2560 ถือได้ว่าไม่เป็นธรรม แม้จะมีในส่วนองค์ประกอบการให้คะแนน แต่การพิจารณาก็ยึดพื้นที่ผู้บริหารบางรายต้องการขอย้ายกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาก็ไม่สามารถทำได้ ตัวผมเองอยู่สถานศึกษาขนาดเล็กมาเป็น 10 ปีเฉพาะที่โรงเรียนไผ่ศึกษาก็มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2557 ดูแลเด็กราว 300 คนจนถึงปัจจุบันก็พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติ 8 รางวัล และยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของโรงเรียน/หน่วยงานทั่วประเทศ จากปี 2557-ปัจจุบัน มี 224 โรงเรียน/หน่วยงาน เพราะเป็นโรงเรียนปลอด 0 ,ร.และ มส. ปลอดขยะ  ผมยืนยันว่าผู้บริหารส่วนใหญ่กว่า 90% ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวและถ้าห่วงเรื่องประสบการณ์ก็เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ มีการพัฒนาตนเอง เวลานี้ศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์ ว 24/2560 ในข้อ 10 และ 11 ก็ทำให้ทั่วประเทศก็ต้องชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารไปก่อน แต่ก็ทราบมาว่ามีบางจังหวัดที่มีการอนุมัติย้ายภายหลังมีคำสั่งทุเลาการบังคับด้วย ส่วนที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ทำหนังสืออุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการ ส่วนตัวผมก็ได้เตรียมการไว้แล้วทันทีที่ได้รับหนังสือจากศาลปกครองสูงสุดก็จะทำหนังสือคัดค้านการขออุทธรณ์ชี้แจงไปยังศาลปกครองสูงสุดต่อไป” นายเฉลิมเกียรติ กล่าว

     ก่อนหน้านี้ “เฉลิมเกียรติ” ได้ร่วมกับนายไพรวัลย์ แสนแดง ผอ.โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม.29, ได้ฟ้อง กศจ.อุบลราชธานีเมื่อวันที่ 2 ตุลา 2559 และ26 ตุลา 2559 ศาลปกครองอุบลราชธานีได้ตัดสินคดีหมายเลขดำที่ บ.79/2559 และคดีหมายเลขแดงที่บ.54/2560 และได้ตัดสินเมื่อวันที่ 31 สค.2560 ให้เพิกถอนการดำหนดรายละเอียดและค่าคะแนนขององค์ประกอบที่ 3 ผลการปฏิบัติงานข้อ 3.2ขององค์ประกอบที่ 6 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และองค์ประกอบที่ 8 ความอาวุโสตามหลักราชการ. ขั้นตอน กศจ.อุบลราชธานีได้อุทรณ์คำสั่งไปที่ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครอง ได้ส่งคำอุทรณ์มาที่นายเฉลิมเกียรติ์ และได้ทำคำแก้อุทรณ์ส่งกลับไปที่เรียบร้อย รอศาลปกครองวินิจฉัย 

      ต่อมาได้ร่วมกับนายไพรวัลย์ แสนแดง ผอ.โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม.29, นายพุทธิพัฒน์ ปริชวริชวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป.อบ.4 และนายชาคริต พิมพ์หล่อ ผอ.โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.29 ร่วมกันเป็นโจทก์คดีอาญา 11 คดียื่นฟ้องอดีต กศจ. 33 รายต่อ ศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลาง จากกรณีการโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 พ.ย.59 โดยไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมและศาลปกครองได้มีคำสั่งเพิกถอนติดังกล่าว 

     และสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือเลขที่ ศธ 0206.9/532 ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 เรื่อง ก.ค.ศ.มีมติ ให้เพิกถอนคำสั่งการย้ายตามมติ กศจ.ดังกล่าวเพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการให้คะแนนผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นผลให้ยกเลิก คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 29 ที่ 663/2559 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 และให้ออกคำสั่งใหม่ตามผลคะแนนที่ถูกต้อง คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งก็ได้มีการส่งหนังสือคัดค้านการอุทธรณ์แล้วเช่นกัน 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended