royal coronation
19 มกราคม 2563
คิดโซน (ของ) วัยทีน

7 ว้าวโรงเรียนสาธิตนานาชาติ พระจอมเกล้าที่คุณไม่เคยรู้

19 พฤศจิกายน 2560 - 09:00 น.
สจล, รร.นานาชาติพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, วิทยาศาสตร์, นวัตกรรม, ่ หุ่นยนต์, ่ คุณภาพชีวิต
Shares :
เปิดอ่าน 5,701 ครั้ง

โรงเรียนนานาชาติด้านวิทย์ – เทคโนโลยี – นวัตกรรมแห่งแรกของประเทศ ห้องเรียนที่ล้ำที่สุดในประเทศ พลิกโฉมวิชาวิทย์ คณิต เป็นวิชาที่เด็กอยากเรียน

      การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ภายใต้รั้วสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แหล่งเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาที่ขึ้นชื่อในด้านความเป็นจ้าวแห่งนวัตกรรม การเกิดขึ้นของโรงเรียนแห่งนี้ นับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจ

      เริ่มตั้งแต่การเป็นโรงเรียนนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ การใช้หลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือและพัฒนาโดยสถาบันด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของโลกอย่าง “มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน” ทั้งยังเป็นสถานศึกษาที่จะช่วยตอบโจทย์เด็กเจน Z ที่ชื่นชอบการคิดค้นงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ได้ยินแค่นี้อาจจะยังนึกไม่ออกว่าโรงเรียนน้องใหม่แห่งนี้มีความ   เจ๋งกว่าที่อื่นอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วสไลด์หน้าจอลงมาด้านล่างนี้ แล้วจะรู้ว่าของดีที่ไม่ต้องพูดเยอะอ่ะ!!! เป็นยังไง

         ที่นี่เปิดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่เกรด 7  ถึงเกรด 12 โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการภายใต้หลักสูตร STEAM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และคณิตศาสตร์) การที่โรงเรียนอยู่ภายใต้สังกัดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ซึ่งเป็นสถาบันที่มีจุดแข็งในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม จะช่วยให้น้องๆได้ซึมซับกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยความเป็นดิจิทัลและเทคโนโลยี ต่อเนื่องไปถึงการสร้างความพร้อมในการเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ นักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่อายุยังน้อย

         ลืมภาพกระดานเขียว ชอล์กสีขาว ห้องเรียนที่อัดแน่นไปด้วยเพื่อนร่วมชั้นกว่า 60 ชีวิต และโต๊ะที่เต็มไปด้วยลวดลายจิตรกรรมจากน้ำยาลบคำผิดไปได้เลย เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้กำหนดให้แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกินกว่า 30 คน มี “ห้องเรียนอัจฉริยะ” ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องมือและระบบต่างๆที่ทันสมัย นักเรียนทุกคนจะได้ใช้และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยี เช่น สมาร์ทบอร์ด แล็ปทอป เก้าอี้อเนกประสงค์ ฯลฯ โดยยังสามารถใช้อุปกรณ์และตำราเรียนต่างๆในสาขาวิชาที่สนใจได้จากสถาบันเทคโนโลยีฯลาดกระบังได้อีกด้วย

      คุณครูของที่นี่นอกจากจะเพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติแล้ว ก็ยังอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติ ซึ่งหลายๆท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการสอนมาอย่างเข้มข้น คุณครูส่วนใหญ่จะมาจากประเทศชั้นนำด้านการศึกษาและวิทยาการ อาทิ เช่น MIT, Harvard, Imperial College London, UCLA, UC Berkeley ,Columbia University จากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ รวมทั้งสถาบันชั้นนำในประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  นอกจากนี้ครูของที่นี่ยังมีคาแรคเตอร์แบบ Teaching และ Coaching จะไม่เพียงแค่ยืนสอนหน้าชั้นเรียน แต่จะเป็นผู้นำนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน มีการสอดแทรกกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทดลองและปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับนักเรียนอย่างเท่าเทียม ซึ่งนักเรียนจะสัมผัสได้ถึงความเอาใจใส่ที่เสมือนได้รับจากที่บ้านอย่างแน่นอน 


  

      ปีการศึกษา 2560 – 61 ถือเป็นปีแห่งปฐมฤกษ์ หรือปีการศึกษาแรก โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรการเรียน STEAM ตามระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา จุดแข็งของหลักสูตรนี้อยู่ที่ความยืดหยุ่นของนักเรียนที่สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่หลากหลายตามความถนัดและสนใจ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบ Learning by Doing มีรายวิชาสอดคล้องกับทิศทางของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิชาเพื่อพื้นฐานการประกอบอาชีพ กลุ่มวิชาและกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ กลุ่มวิชาขั้นสูงและเรียนล่วงหน้าเพิ่มเติมที่สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและใช้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ พร้อมด้วยกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะเน้นให้เด็กทุกคนมีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการทำงานเป็นทีม การประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาต่างๆ

    หลักสูตร STEM With Robotics เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ซึ่งเป็นสถาบันด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของโลก ความสำคัญของหลักสูตรนี้จะใช้หุ่นยนต์ให้เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้เด็กเกิดความสนใจ ทำให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อ ทั้งยังเป็นการฝึกวิธีคิดที่แฝงอยู่ในการเขียนโปรแกรม การออกแบบ รวมทั้งการสร้างหุ่นยนต์ โดยเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะปลูกฝังความเป็นนักนวัตกรรมให้กับน้องๆในแบบที่ไม่รู้ตัว 

 

       นี่คือคำถามยอดฮิตจากผู้ปกครองและน้องๆที่กำลังคิดถึงเรื่องอนาคต คำถามนี้มีคำตอบให้ตั้งแต่ก่อนถามเลยว่า น้องๆที่สำเร็จการศึกษาแล้วสนใจเรียนต่อในมหาวิทยาลัยไทยก็ย่อมทำได้ ต่างประเทศก็ยิ่งง่ายไปอีก อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าสถานศึกษานี้อยู่ภายใต้บรรยากาศมหาวิทยาลัย ย่อมทำให้เกิดการซึมซับ เห็นของจริง เผลอๆอาจจะรู้ตั้งแต่เกรด 8 เกรด 9 ว่าชื่นชอบและอยากไปทางไหน หรือหากชื่นชอบบรรยากาศและหลักสูตรของสถาบันแม่ก็มีภาควิชาอินเตอร์รองรับอย่างหลากหลายเช่น วิทยาลัยนานาชาติ วิศวะการบิน แพทยศาสตร์นานาชาติ เป็นต้น

       สำหรับน้องๆ หรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจตอนนี้โรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับเกรด 7 เกรด 8 และเกรด 10 โดยหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วก็จะต้องทำการสอบคัดเลือกทั้งในรายวิชาพื้นฐาน ความถนัดทั่วไป การสอบ TOEFL และ ESSAY รวมถึงการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ โรงเรียนยังมีทุนการศึกษาในการสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kmids.ac.th / www.facebook.com/kmids หรือโทรสอบถามได้เลยที่ 085-91741242 
 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ