คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

สน.ดุสิตรับแจ้งความดำเนินดคี“3บิ๊กศธ.”

11 กรกฎาคม 2560 - 19:50 น.
สนดุสิต, ปปช, 3บิ๊กศธ, รมต-พ่วง 2 บิ๊กศธ, หมอธี, การุณ, อจท, พิษณุ, รมวศธ, สกสค, เลขาฯกพฐ, กพฐ, สพฐ, สวก, ผอสพม
คิดโซน (ของ) วัยทีน

Shares :
เปิดอ่าน 8,577 ครั้ง

สน.ดุสิตรับแจ้งความดำเนินคดี“รมต.-พ่วง 2 บิ๊กศธ.”ปล่อยปละละเลย ให้เอกชนขายตำราที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นเหตุทำให้องค์การค้ายอดขายตก ระบุส่งคดีให้ปป.ป.ช.ภายใน30วัน


          ประธานต้านโกง จ.มุกดาหาร แจ้งความดำเนินคดี ตาม ป.อาญา 157 "หมอธี" ฐานะ ประธาน สกสค พร้อมด้วย "การุณ"อาจจะปล่อยปละละเลย "อจท." ขายหนังสือที่ไม่ได้รับอนุญาต ร่วม "พิษณุ" รองปลัด ศธ ฐานะ ผอ.องค์การค้าของ สกสค.เป็นเหตุ ยอดขายตก อาจจะขาดทุนทำหนี้สินเพิ่ม จนต้องกู้เงิน  ด้าน ร.ต.อ.ชวะฤทธิ์ พนักงานสอบสวน เร่งส่งดำเนินคดีต่อ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายพิชิต คำแก้ว ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น จ.มุกดาหาร  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ สถานีตำรวจนครบาลดุสิต ตนเดินทางมาพบพนักงานสอบสวน ร.ต.อ.ชวะฤทธิ์ จันทร์เกิ้น พนักงานสอบสวน สบ.1 ตำรวจนครบาลดุสิต เพื่อมาดำเนินคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กับ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา(สกสค.),นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาฯกพฐ.),นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค.กรณี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) อาจจะปล่อยปะละเลย ให้ บริษัท อักษรเจริญทัศ อจท. จำกัด จำหน่ายหนังสือ ที่แจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขหน้าปกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ให้ตรงตามฉบับที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุญาตให้จัดพิมพ์แล้วและได้ส่งตัวอย่างหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่แก้ไขหน้าปกดังกล่าว มายังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก)แล้ว

นายพิชิต คำแก้ว และพนักงานสอบสวน

          พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าบริษัทอักษรเจริญทัศ อจท.จำกัด ที่จัดจำหน่ายให้แก่สถานศึกษา สพฐ ได้ตรวจสอบหน้าปกหนังสือและแบบฝึกหัดรายวิชาแล้วพบว่าหน้าปกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดพื้นฐานที่ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ตรงตามที่ สพฐ. อนุญาตให้จัดพิมพ์ซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด

 

นพ.ธีรเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  

        ต่อมาถ้าทราบว่า นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.ได้มีหนังสือ ด่วนมากที่ ศธ 04010/ว1100 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 ออกที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ผอ.สพม.)ทุกเขตทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงหนังสือเรียน และ แบบฝึกหัดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ 

          ทั้งฉบับของสำนักพิมพ์เอกชนที่เคยได้รับอนุญาตและปรากฏรายชื่ออยู่ในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาได้เรียบร้อยแล้วและในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานดังกล่าวขอให้สถานศึกษาจัดซื้อและตรวจรับหนังสือที่มีการปรับปรุงแก้ไขพระนามท่าประกอบและคำอธิบายภาพในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แล้วนั้น ซึ่งปรากฏว่ามีเพียง บริษัทอักษรเจริญทัศ อจท. จำกัด บริษัทเดียวที่ผลิตและวางจำหน่าย หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาโดยที่หน้าปกหนังสือมีข้อความว่า “ หนังสือเรียนเล่มนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ตามหนังสือ ศธ 04010/4248 แล้ว” ซึ่งความจริงยังไม่มีการแก้ไข 

          ทั้งนี้ ต่อมาพบว่ายอดขายหนังสือเรียน ที่ออกโดยองค์การค้าของ สกสค.ที่มีการประมาณการรายได้จากการจำหน่ายหนังสือไว้เป็นวงเงินจำนวน 2,760 ,000 ,000.00 บาท( สองพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ต่อมาปรากฏว่ายอดขายหนังสือเรียนที่ออกใบต่อคำให้การ นายพิชิต คำแก้ว ผู้กล่าวหาแผ่นที่ 1 โดยองค์การค้าของสกสค.มียอดจำหน่ายได้จริงเป็นเงินจำนวน 1, 370, 408,849.4 3 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิ ล้านสี่แสนแปดพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 7 พฤษภาคม 2560 ซึ่งต่ำกว่าเป้าเป็นเงินจำนวน 1,389,591,150.57 บาท ( หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

 

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์

         สาเหตุอาจจะมาจาก บริษัท อักษรเจริญทัศ อจท. จำกัด ได้ออกหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีข้อความที่หน้าปกหนังสือว่า “ หนังสือเรียนเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หนังสือ 04010/4248 แล้ว ซึ่งแตกต่างกับหนังสือที่ออกโดย โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. รายวิชาพื้นฐานเช่นพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งไม่มีข้อความที่หน้าปกหนังสือว่า หนังสือเรียนเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์”

          "ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นเหตุที่หนังสือที่ออกโดยโรงพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค จำหน่ายไม่ได้จนเกิดภาวะขาดทุน เพราะมาจากข้อความดังกล่าว ซึ่ง นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. และนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค.อาจจะปล่อยปละละเลย ไม่ทักท้วงเป็นเหตุให้รัฐเสียหายจึงเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 จนกว่าคดีจะถึงที่สุด"นายพิชิต กล่าว

           นายพิชิต กล่าวอีกว่า อีกทั้งกำลังรวมรวบหลักฐานเพื่อดำเนินคดี กับ กรรมการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ทั้ง 3 ราย ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 8 มาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         นายพิชิต กล่าวเพิ่มเติมว่า และหมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง มาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึง7 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท-14,000 บาท ที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ในสัปดาห์หน้า เนื่องจากเป็นสถานที่เกิดเหตุ

 

ดร.พิษณุ  ตุลสุข

          ด้าน ร.ต.อ.ชวะฤทธิ์ จันทร์เกิ้น พนักงานสอบสวน สบ.1 ตำรวจนครบาลดุสิต กล่าวว่า  ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค.2560 มีการสืบพยานพร้อมหาหลักฐานและทางสน.ดุสิต ได้ออกบันทึกประจำวันรับแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2560 ซึ่งตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 ถ้าเป็น นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.ถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ ส่งดำเนินคดีต่อไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีหน้าที่ดำเนินการตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป ต่อไป

         "ส่วน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. และ นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดศธ. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง พนักงานสอบสวนมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนเบื้องต้น หลังจากนั้นสรุปส่งเรื่องต่อไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการไต่สวนต่อไป"ร.ต.อ.ชวะฤทธิ์ กล่าวในที่สุด


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ