Lifestyle

สกสค.แก้ไขหนี้ครูวิกฤติพันคนแรกเริ่มพ.ค.นี้ 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สกสค. แก้ไขหนี้สินครู ลงนามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนำร่อง 16 จังหวัด เน้นช่วยรายที่วิกฤติประเดิม 1 พันคน จากหนี้ทั่วประเทศ 5 แสนคน 3 แสนล้าน อนุมัติสินเชื่อพค.นี้

      ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.พิษณุ  ตุลสุข  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สกสค.)   เป็นประธานเปิด"การสัมมนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน 16 แห่ง เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการในครั้งนี้

       ภายหลังเปิดการสัมมนา ดร.พิษณุ  ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU)บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กับประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู (กลุ่มนำร่อง) สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 16แห่ง

สกสค.แก้ไขหนี้ครูวิกฤติพันคนแรกเริ่มพ.ค.นี้ 

       คือ (1) สหกรณ์ออมทรัพย์ สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด   (2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด (3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด  (4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (5) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (6) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 

     (7) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด (8) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด (9) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด  (10) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  (11) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด(12) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 

     (13) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด (14) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด (15) สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาลำปาง จำกัด และ (16) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

      ดร.พิษณุ  ตุลสุข  กล่าวภายหลังการลงนามว่า การจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. นั้น สกสค.ได้มาทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สกสค.กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  เพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาหนี้สินครูที่เป็นสมาชิก สกสค.และสหกรณ์ 

      "ต้องการทำเพื่อให้ครูความสุข ครอบครัวครูอยู่ได้เท่านั้น แต่ทำเพื่อให้ครูมีความสุข มีความมั่นคง จะส่งผลให้ครูที่อยู่ในโรงเรียนมีความสุข ส่งผลถึงเด็ก ส่งผลถึงสอนหนังสือก็มีประสิทธิภาพขึ้น หวังว่าคุณภาพชีวิตครูจะส่งผลถึงคุณภาพของเด็กด้วย "

     ปัจจุบันครูที่เป็นหนี้ทั่วประเทศทุกสังกัด ประมาณ 5 แสนคน 3 แสนล้าน แต่ สกสค. จะช่วยเหลือครูอยู่ในภาวะวิกฤตก่อน ครูที่กำลังจะถูกฟ้องล้มละลาย  กำลังจะถูกยึดทรัพย์ บังคับคดี เจะเริ่มต้นจากครูกลุ่มนี้ ผู้บังคับบัญชาของครูและครอบครัว ต้องมาทำความร่วมมือตกลงร่วมกันด้วย ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อให้ครูมีวิถีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย

      โครงการนี้จะทำให้ลดภาระให้แก่ครูในขั้นวิกฤตได้ เพราะดอกเบี้ยต่ำ ไม่เกิน 3.5 ซึ่งจะทำให้ครูมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น  ในช่วงแรกจะเริ่มต้นประมาณ 1,000 คนทั่วประเทศ และจะเพิ่มขึ้นต่อไป  หากเราทำได้อย่างมั่นคง สถาบันการเงินจะร่วมมือกันเราได้ในอนาคต  จะช่วยกันในการพัฒนาทั้งวิชาชีพครู ทั้งการหารายได้เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ทั้งหมด 

      สำหรับการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ จะสามารถอนุมัติ การจัดสวัสดิการเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (รายบุคคล) ของกลุ่มนำร่องฯได้ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ  สกสค.ไปลงนามความร่วมมือ(MOU ) กับประธานกรรมการสหกรณ์ครู ตามภูมิภาคต่างๆ ตามความพร้อมและตามลำดับต่อไป.

 

สกสค.แก้ไขหนี้ครูวิกฤติพันคนแรกเริ่มพ.ค.นี้ 
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด