ปัจจุบันนี้ธุรกิจไมซ์ (MICE) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับ            ประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบาย Thailand 4.0 และแน่นอนว่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมด้าน “บุคลากรไมซ์” เพื่อรองรับการเติบโต ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่มีบทบาทในการรับผิดชอบโดยตรงอย่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” ได้มีการปั้นบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมทั้งในภาคบริการและภาคแรงงานผ่านกลยุทธ์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุหลักสูตรการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ  MICE 101 เข้าในระบบการเรียนการสอน

        และปีนี้ยังได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ภายใต้วิชาการจัดงานอีเว้นท์ หรือ Event 101 เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่เข้มข้นในวิชาการจัดงานอีเว้นท์โดยเฉพาะ ซึ่งจะถูกบรรจุไว้ในสถาบันอุดมศึกษากว่า 60 แห่ง และอาชีวศึกษา 47 แห่งทั่วประเทศ

         และด้วยความที่อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ประกอบไปด้วยธุรกิจต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม งานสัมมนา งานจัดแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งต้องใช้บุคลากร และอาชีพที่หลากหลาย ท้าทาย สร้างสรรค์ จึงทำให้คนรุ่นใหม่สนใจที่จะเข้ามาอยู่ในสายงานอาชีพเหล่านี้มากขึ้น

        โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทีเส็บได้จัดงานเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ หรือ MICE Academy & Career Day ครั้งที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้คนในวงการเหล่านี้และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจมารวมตัวกัน

        นิปุญ ลมุลศรี

      นิปุญ ลมุลศรี หรือ “นิปุญ” นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยว (MICE  management ) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปกติเป็นคนชอบคิดอะไรแปลกใหม่ สนุกกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ช่วงมัธยมปลายเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอด เมื่อเข้าระดับอุดมศึกษาเลือกเรียนสาขานี้เพราะเป็นสาขาใหม่ที่น่าค้นหา และเชื่อว่าจะมีอะไรให้เราได้แสดงความสามารถอีกมากซึ่งก็ไม่ผิดหวัง

        เพราะทำให้ได้รับประสบการณ์มากมาย ช่วยเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับไมซ์มากขึ้น ระหว่างเรียนนั้นมีโอกาสได้ฝึกการจัดงานอีเว้นท์จริงๆ อาทิ งาน  Coffee Tea and Bakery Fair งานYoung and inspiration by เถ้าแก่น้อย งานอบรมออกาไนซ์เซอร์ของภาคใต้ และงาน Summer bitter sweet 2016– 2017

          ขณะเดียวกันยังเป็น MIEC GEN รุ่นแรกที่เดินทางไปญี่ปุ่นกับทีเส็บ ในโครงการ MICE Economic  Exchange  Fukuoka Thailand เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดงานอีเว้นท์ที่ญี่ปุ่น การจัดอีเว้นท์ในโรงแรม  และการจัดงานในศูนย์ประชุม

      ขณะนี้ใฝ่ฝันที่จะเข้าสู่สายงานอาชีพไมซ์ทางด้านครีเอทีฟ ซึ่งกำลังจะเพิ่มทักษะทางภาษาให้มีภาษาที่ 4 นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลีที่มีความถนัดอยู่แล้ว

      สุกัญญา ชุมคง

 

       สุกัญญา ชุมคง หรือ “ปลา”นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE  management ) ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “การเรียนในสาขาไมซ์นั้น เราไม่ได้เรียนเพียงแค่ทฤษฎีแต่จะมีภาคปฏิบัติรวมอยู่ด้วย ทางมหาวิทยาลัยมีศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชย์สมบัติครบ 60 พรรษา

          ซึ่งมีการจัดงานอยู่บ่อยครั้งทำให้นักศึกษาได้ลงภาคสนาม ลงมือปฏิบัติจริง ได้มีการวางแผน แบ่งฝ่ายในการเตรียมจัดงาน ทั้งงานของหน่วยงานภายในและหน่วยงานจากภายนอกที่เข้ามาจัด หรือในรายวิชา Incentive การจัดการท่องเที่ยวเอง

          ก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ติดต่อประสานงานกับสถานที่ การจัดหาที่พัก การจัดหาในด้านการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยส่วนตัวรู้สึกว่าธุรกิจ “ไมซ์”เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก ไม่ได้ครอบคลุมแค่เรื่องการ จัดประชุมสัมมนา แต่รวมถึงการจัดนิทรรศการ และการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เมื่อเรียนจบแล้วเชื่อว่าจะสามารถทำงานในหลายๆ

          ภาคส่วน ใฝ่ฝันว่าจบมาแล้วนั้นอยากทำงานในบริษัทผู้จัดงานอีเว้นท์หรือออกาไนเซอร์เพราะต้องการนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากที่สุด”

     จิราภรณ์ บุตตะ

        จิราภรณ์ บุตตะ หรือ “จอย”นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ระดับปวส. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ “MICE”  ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ที่จัดแสดงภายในงาน กล่าวว่า “จากการได้ร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าการจัดงานไมซ์แต่ละครั้งนั้นมีหลากหลายอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างเช่นครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 6 สาขาวิชา อาทิ อาหารและโภชนาการที่ดูแลในเรื่องของอาหาร

       สำหรับเรื่องความสวยจะเป็นงานของคหกรรมศาสตร์และสาขาผ้าและสิ่งทอ ตลอดจนสาขาการโรงแรม พร้อมทั้งยังได้รับความช่วยเหลือเรื่องการตกแต่งจากสาขาศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

         ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาในหลายสาขาวิชาสามารถเป็นหนึ่งฟันเฟืองของธุรกิจไมซ์ได้ ในสถาบันของเราเองก็มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รู้จักธุรกิจไมซ์อย่างต่อเนื่อง หากมองถึงโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ ณ ตอนนี้ ถือว่ามีความเป็นรูปธรรมมากกว่าเมื่อก่อน ไมซ์มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่แพ้การท่องเที่ยว ไม่แพ้การโรงแรม

       โดยตอนนี้ทางจังหวัดขอนแก่นเองก็กำลังได้รับการขับเคลื่อนเป็นเมืองแห่งไมซ์ มีหอประชุมแห่งใหม่ที่กำลังจะสร้างขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจไมซ์ ซึ่งนับเป็นโอกาสดีของนักศึกษาไมซ์ที่จะก้าวสู่การเป็นบุคลากรไมซ์ในอนาคต”

          ปัจจุบันนี้ ในแต่ละปียังมีบัณฑิตที่จบการศึกษาด้านไมซ์ยังอยู่เพียงไม่มาก ทั้งที่มีตลาดแรงงานและอาชีพรองรับอยู่จำนวนไม่น้อย การเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับน้องๆ ที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ ท้าทาย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และต้องการจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการเป็นผู้ขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต