Kom Lifestyle

แวดวงแรงงาน : May Day

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

แวดวงแรงงาน : May Day

 
                    1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของพี่น้องคนทำงาน ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนานาประเทศกำหนดขึ้น เรียกว่า “May Day” เพื่อเป็นการเตือนใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศ เพราะด้วยพลังของผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในทุกกระบวนการผลิตมีความสำคัญต่อภาคการผลิตและบริการ เป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เป็นกลไกสำคัญที่จะชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แรงงานจึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ดังนั้น การจัดงานในวันแรงงานของทุกปี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน
 
 
แวดวงแรงงาน : May Day
 
 
                    รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานแล้ว ผู้ใช้แรงงานเองจะต้องทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิและรักศักดิ์ศรีของตนด้วย จึงได้ผลักดันนโยบายการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนทำงานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการทำงานในทุกด้าน ทั้ง ด้านการมีงานทำ มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนมีงานทำ/ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตแรงงาน (Labour Productivity)/ ด้านการดูแลสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิแรงงาน เน้นความปลอดภัยในการทำงาน และการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาโดยใช้ความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ตามกระบวนการ “แรงงานสัมพันธ์” ที่ดี รวมทั้ง ด้านการประกันสังคม มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนในหลายประการ สำหรับในปี 2559 ได้จัดงานไปเมื่อ 1 พฤษภาคม เป็นการจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้คำขวัญ “แรงงานพัฒนา พาชาติมั่นคง ดำรง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยพิธีทางศาสนา พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและพิธีเปิดงาน ณ บริเวณท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะให้ผู้ใช้แรงงานทุกคนมีความภาคภูมิใจในหน้าที่และผลงานของตนเองและรักษาเกียรติยศที่สร้างขึ้นมาและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องพัฒนาฝีมือตนเองให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามระดับฝีมือด้วย
 
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง