Kom Lifestyle

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หัวใจไทย : ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา : [email protected]

 
                    กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 5 ศาสนา ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดต่อเนื่องกันมาหลายปี จุดเด่นของค่ายนี้น้องๆ จากหลากหลายศาสนา ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิต การปฏิบัติที่ต่างกัน เข้าใจ เข้าถึงศาสนาที่นับถือ ทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในวิถีชีวิตและจิตสำนึกของเด็กเยาวชน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจในการสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคี ทำให้สังคมที่ต่างศาสนาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ไม่มีความขัดแย้ง
 
 
ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา
 
 
                    กิตตินันท์ ตนเพาะ เยาวชนศาสนาพุทธ หนึ่งในตัวแทนเยาวชนที่เคยเข้าร่วมค่ายเยาวชนสมานฉันท์กล่าวว่า “รู้สึกมีความสุขที่ได้มาเข้าค่ายนี้ ได้รู้จักกับเพื่อนต่างศาสนา มีโอกาสฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นค่ายที่ดี ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีก”
 
 
ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา
 
 
                    จักรกฤษณ์ มานหนับ เยาวชนศาสนาอิสลามเขามีความรู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมค่ายเยาวชน สนุกสนาน ได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆ ประทับใจค่ายนี้ เพื่อนทุกคน มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน พี่เลี้ยงทุกคนเอาใจใส่ดีมาก การได้มาเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้ศาสนาอื่นเข้าใจศาสนาอิสลาม ว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
 
 
ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา
 
 
                    ไอลดา ตันประเสริฐ เยาวชนศาสนาคริสต์บอกว่า ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะสนุก คิดว่าจะมีแต่การอบรมที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่กลับได้รับความรู้หลากหลาย รู้จักเพื่อนใหม่ต่างศาสนา ได้ทำนา เพาะเห็ด เรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินชีวิตทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
                    สำหรับกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม เด็กๆ จะได้เรียนรู้ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ร่วมกันด้วย 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม ได้แก่ พุทธเถรวาท พุทธมหายาน อิสลามและคริสต์ ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ด้วยความเอื้อเฟื้อและเข้าใจ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนคอยรุตตั๊กวา (ลำไทร) เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการศาสนา โทร.0-2422-8793 หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
 
 
 
-----------------------
 
(หัวใจไทย : ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา : [email protected])
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด