Kom Lifestyle

เปิดม่านการศึกษา : 14 เม.ย. 59

เปิดม่านการศึกษา : 14 เม.ย. 59
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดม่านการศึกษา : 14 เม.ย. 59 : โดย...ครูแจ่ม

 
                    ก่อกรรมดีมาตั้งแต่แรกก่อตั้ง “วิทยาลัยชุมชน” (วชช.) มีพัฒนาการมาต่อเนื่องจนถึงขั้นยกระดับเป็น “สถาบันวิทยาลัยชุมชน” ยุคที่มี ดร.สิริกร มณีรินทร นั่งเก้าอี้ประธานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นช่วงขับเคลื่อนให้วิทยาลัยชุมชนเป็น “นิติบุคคล" ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ แต่มีความ “แตกต่าง” จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป
 
                    ว่ากันว่า การประชุมบอร์ดวชช. นัดล่าสุด มีการพิจารณาเรื่องภาระงานของผู้สอนประจำในสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ชัดเจนถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการร่างประกาศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของผู้สอนประจำ แบ่งเป็น 4 เรื่อง  
 
                    1.ภารกิจงานสอนการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ในหลักสูตรต่างๆ ที่วิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2.ภาระงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ต้องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. ภาระงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อชุมชน หาความรู้ใหม่ รวมถึงงานสร้างสรรค์เพื่อช่วยประดิษฐ์ คิดค้น แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4.ภาระงานบริการ เพื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง การวางแผนกิจกรรมโครงงานต่างๆ การประกันคุณภาพ การเงิน บัญชี พัสดุ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเมื่อรวมภาระงานทั้ง 4 ด้านต้องไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
                    ดร.สิริกร แจกแจงว่า “ภาระงานต่างๆ เหล่านี้ มีความต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เป็นภาระงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเป็นหลัก เพราะบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน จะต้องทำงานร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนในการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดำเนินการยกร่างประกาศ รวมถึงให้คิดคำนิยามของผู้สอนประจำจะใช้คำไหนดี”
 
                    “35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์" นี่คือภาระงาน “ผู้สอนประจำ" ในวชช. ว่ากันว่าในอนาคตท้องถิ่นและชุมชนไทยจะมี “วชช.” เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงนะขอบอก !
 
 
 
-----------------------
 
(เปิดม่านการศึกษา : 14 เม.ย. 59 : โดย...ครูแจ่ม)
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด