Kom Lifestyle

ม.3ภาคเหนือแห่เรียนต่อเตรียมมทร.ล้านนา

ม.3ภาคเหนือแห่เรียนต่อเตรียมมทร.ล้านนา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

น.ร.ชั้นม.3ร.ร.ดังภาคเหนือแห่เรียนต่อร.ร.เตรียมมทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เชื่อมั่นการศึกษาแนวใหม่ ลงมือทำจริง ไม่อิงแค่ทฤษฏีในตำรา

           28มี.ค.2559 ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ซึ่งมีนโยบายให้เป็นต้นแบบการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี (ดอยสะเก็ดโมเดล : Doi - Saket Model) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่าวิทยาลัยมีรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีหรืออาจจะรู้จักในชื่อโรงเรียนเตรียมราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ด ที่รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ามาเรียนที่โรงเรียน 3 ปีในระดับปวช.1-3 หรือเทียบเท่าม.4-6 ใน 3 หลักสูตรคือ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์และเตรียมบริหารธุรกิจโดยการเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีภายใต้การบริหารงานของวิทยาลัยฯนั้น ผู้เข้าเรียนจะไม่ได้เรียนแค่ทฤษฏีในตำราเพียงเท่านั้น

           "การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนที่นี่จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานจริง เราไม่ต้องการผู้เรียนที่เก่งทำโจทย์ คำนวณเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ทำงานไม่เป็น ดังนั้นการสอบเพื่อเข้าเรียนจึงดูเรื่องทักษะและความสนใจที่จะเข้าเรียนในสาขาต่างๆ วันสอบปฏิบัตินักเรียนจึงต้องลงมือทำงานจริงเพื่อให้เห็นว่ามีคุณสมบัติที่จะเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี เมื่อนักเรียนเข้ามาเรียนปวช.1 (ม.4) จะต้องเริ่มคิดว่าจะทำโครงการอะไร ค้นหาข้อมูล คุยกับอาจารย์ จากนั้นปวช.2 (ม.5) วางแผนในการทำงาน ปวช.3 (ม.6) ลงมือทำโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ความรู้ที่ตัวเองสนใจและต่อยอดเป็นงานวิจัยและนำไปใช้จริงได้ในอนาคต"  ผศ.ดร.นิวัตร  กล่าวและว่า

           หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีได้เปิดสอนมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 9 ได้รับความสนใจจากนักเรียน ครูผู้ปกครองจากโรงเรียนสายสามัญในจังหวัดภาคเหนืออย่างมากมาย นับเป็นเรื่องที่ดีที่นักเรียน ครูผู้ปกครองมองเห็นรูปแบบใหม่ของการศึกษาที่เน้นการฝึกทำงานจริง และนักเรียนเกิดการพัฒนาตัวเอง ทำงานเป็นทีมและรู้จักรับผิดชอบ เพราะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคเทคโนโลยีที่นี่นักเรียนต้องมาอยู่หอพักและทำกิจกรรมเป็นเวลา นักเรียนในภาคเหนือจากโรงเรียนดังๆ ทั้งรัฐและเอกชน ให้ความสนใจมาสมัครสอบที่โรงเรียนเตรียมราชมงคล ล้านนาดอยสะเก็ดเป็นจำนวนมาก

           “จากปวช3 นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มทร.ล้านนาโดยไม่ต้องสอบ เป็นหลักสูตร3+1ในชั้นปีที่3 ของภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงาน จากนั้นเมื่อเข้าสู่ปีที่ 4เข้าสู่การทำงานจริงในระบบอุตสาหกรรม เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บางคนอาจจะทำงานหรือถ้าไม่ทำงานก็เรียนต่อระดับปริญญาโทอีก 2 ปี การเรียนในระดับป.โทจะทำงานวิจัยอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการจริงๆ เพื่อช่วยเหลืองานด้านอุตสาหกรรมและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นให้ได้ รูปแบบการศึกษาแนวนี้ถือเป็นการศึกษาแนวใหม่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมได้ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในระดับปวช.ต่อระดับป.ตรี-โทในปีการศึกษา 2559 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่053-266-518หรือ053-266-520 หรือ http://College-rmutl.ac.th

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด