ข่าว

'ตรวจหวย' หวย ธกส. 16/6/2567 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากทวีสิน งวด 16 มิ.ย. 2567

'ตรวจหวย' หวย ธกส. 16/6/2567 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัล สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณณ์ งวด 16 มิ.ย. 2567

"ตรวจหวย" หวย ธกส. 16/6/2567 สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัล สลากทวีสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตรวจสลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2567

 

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GC 7394953

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SH 7394953

 

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

 

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : จY 7394953
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ณB 7394953
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : CM 7394953

 

 

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

 

2C 7394953

 

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

 

7394953

"ตรวจหวย" หวย ธกส.  16/6/2567 สลากออมทรัพย์ทวีสิน

 

รางวัลที่ 2 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

 

1011331     4091339     9065450

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

 

805     177

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

 

106

 

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

 

8237

 

รางวัลที่ 3 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

 

1576876   6748238   3911660   6183895   0952064
 

8163270   8500075   7005819   0450585   1361816

 

รางวัลที่ 4 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

 

3802418   6032593   9140776   0125683   1827246

4178412   6795993   3086255   6929990   5443491

3421276   0308759   2428417   8947086   5878801

1164005   1278978   8250419   9508041   5898833

 

 

รางวัลที่ 5 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

 

9565641   3689815   0190358   2403050   2749916

3235502   9129831   5911029   5981124   9370324

8871413   2379769   0525946   6226593   7861597

4410314   3753614   9772259   3843694   7142432

4778557   6750801   5306753   1216335   9365837

2087191   2918322   5545647   1566640   7952082

7291750   7564113   5233933   8078914   6292046

9373780   2053782   3653110   5399434   1940788

7128250   6597211   1440258   0065011   5845358

2220340   7879079   7075144   3884480   8135872

5325069   5249806   7995319   8645547   9390597

0921436   9523525   2144325   3279833   5910303

3292105   4563163   5069575   9355763   9090782

1919514   5149808   6878578   3674298   5397597

4196549   4165183   7363663   0509576   4932569

2270040   9376952   2465530   1264748   7695500

5608356   3367081   3875123   6406973   7694651

6101607   7632099   5474406   4457376   1789656

1375907   2354914   5902322   7007290   8084035

1706545   1137725   2568963   6320771   0343079

 

โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หวย ธกส. กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

 

 

 

ข่าวยอดนิยม