ข่าว

"ออมสิน" แจกหนักต่อเนื่อง กับ สลากออมสินพิเศษ 1 ปี ลุ้น ทองคำแท่ง 10 กิโลกรัม

"ออมสิน" แจกหนักต่อเนื่อง โชคทอง กองเป็นล้าน กับ สลากออมสินพิเศษ 1 ปี ลุ้นรับรางวัล ทองคำแท่ง หนัก 10 กิโลกรัม เช็กเงื่อนไขที่นี่

"ออมสิน" แจกหนักต่อเนื่อง โชคทอง กองเป็นล้าน กับ สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ใบสลากและดิจิทัล) ลุ้นรับรางวัล ทองคำแท่ง 10 กิโลกรัม โดยสามารถเริ่มฝากได้ตั้งแต่วันนี้ (18 พ.ค. 2567) จนถึง 15 ก.ค. 2567 ที่ MyMo และ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

 

ระยะเวลากิจกรรม

 

  • ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

 

  • ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ใบสลาก) ราคาหน่วยละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

 

รางวัลในการจัดกิจกรรม

 

  • ทองคำแท่งหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล

 

กำหนดการออกรางวัล

 

  • วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 รางวัล (กำหนดงวดและหมวดอักษร)

 

 

ออมสิน แจกหนักต่อเนื่อง

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 

  • ธนาคารจะประกาศผลการออกรางวัลทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และจะส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัล เพื่อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษได้ ธนาคารจะเปิดเผยชื่อบุคคล หมายเลขงวด หมวดอักษร และหมายเลขสลากออมสินพิเศษที่ได้รับรางวัลและจังหวัดของผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษเพียงเท่าที่จำเป็น
  • ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัลด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
  • ในวันที่มารับมอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยังไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลของกิจกรรม
  • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลหรือตามที่กฏหมายกำหนด และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการรับของรางวัล (ถ้ามี) โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คแคชเชียร์สออเดอร์ ซึ่งจะเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับรางวัล
  • ตามใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยวิธีการใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพเลขที่ 773/2567 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • รางวัล ทองคำแท่ง น้ำหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 26,576,560 บาท (ราคา ณ วันที่ 23 เม.ย. 67) โดยราคาทองคำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ