ข่าว

'ตรวจหวย' หวย ธกส. 16/5/2567 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากทวีสิน งวด 16 พ.ค. 2567

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ตรวจหวย' หวย ธกส. 16/5/2567 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัล สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณณ์ งวด 16 พ.ค. 2567

"ตรวจหวย" หวย ธกส. 16/5/2567 สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัล สลากทวีสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตรวจสลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

 

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GE 1205989


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

 

ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SF 1205989


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

 

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : จH 1205989

 

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฎK 1205989

 

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : FF 1205989

 

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท


1C 1205989

 

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

 

1205989
 

"ตรวจหวย" หวย ธกส.  16/3/2567 สลากออมทรัพย์ทวีสิน

 

รางวัลที่ 2 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

 

0221994    7419529    1510328

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

 

818     136

 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

 

766   

 

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

 

9286

 

รางวัลที่ 3 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

 

7385230    4807802    9274206    2704845    8387875

0338594    2113965    4953211    4014948    2544780

 

รางวัลที่ 4 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

 

9610533    3163638    9394820    3565030    3072740

8267437    9156859    3816640    2947555    8553983

2921432    0091931    1531480    3733607    6343145

5159282    4027846    1647580    4457928    3825651

 

รางวัลที่ 5 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

 

0040422    4411622    2162582    0691324    5167101

0328653    5403009   5217785    1072648    1061417

0958120    6592219    1028113    3834611    8423468

9216386    9371060    7636239    8221050    7734149

4690637    0321056    5686436    5521521    4180981

5358594    5236718    1432558    4231544    7467150

8017818    0298043    8797863    4827966    8213134

3209980    3442072    8271057    0578401    6932063

3568298    2958536    9624503    6942380    8943857

2299325    3866087    4642310    8313356    1819788

8533354    9347878    4646405    3662557    4987772

3246025    9388632    4415113    9844919    0879295

9766272    6147839    3693842    9446655    3341467

5098672    1084607    3484133    0833065    3237649

7741360    9372649    6340756    6062697    0041260

5833686    7290511    3357170    4009537    5025982

1117806    8718441    4439496    3191334    9032912

1238793    3553943    8984121    3917349    3686369

4802092    9210246    1298806    3423237    8546202

7927243    4206346    0407942    7983225    9387249

 

โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หวย ธกส. กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ