ข่าว

เปิดจองสิทธิ์ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง เช็กเงื่อนไข วิธีจองที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ธ.ก.ส." เปิดให้จองสิทธิ์แล้ว "สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง" สลากออมทรัพย์ สำหรับน้องๆ 7-18 ปี รับฝาก 6 ปี หน่วยละ 20 บาท รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี เช็กเงื่อนไข และ วิธีการจองที่นี่ รีบก่อนโควตาเต็ม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร "ธ.ก.ส." เปิดให้จองสิทธิ์แล้ว "สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง" สลากออมทรัพย์ สำหรับน้องๆ อายุ 7-18 ปี คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถจองสิทธิ์ฝากสลากให้กับลูกๆ เพื่อเป็นเงินออมได้เช่นกัน อายุรับฝาก 6 ปี หน่วยละ 20 บาท ฝากได้สูงสุด 3 แสนบาท พร้อมรับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี จองได้ทั้งที่เคาน์เตอร์สาขา และ แอปฯ BAAC Mobile ตั้งแต่วันที่ 3-15 เม.ย. 2567

 

 

เงื่อนไขการจองสลาก

 

 • ผู้จองสลากต้องมีอายุตั้งแต่ 7-18 ปีบริบูรณ์
 • ผู้จองสลากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และทะเบียนสลาก โดยการจองให้ผู้อื่นจะใช้บัญชีเงินฝากและทะเบียนสลากของผู้มีสิทธิ์ฝากเท่านั้น
 • การจองครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไป กำหนดให้ใช้บัญชีเงินฝากและทะเบียนสลากเดิมที่ระบุไว้ในการจองสลากครังที่ 1 เท่านั้น (หากต้องการเปลี่ยนแปลงใช้บัญชีอื่น ต้องยกเลิกการจองครั้งก่อนๆ ในรายการ)
 • ในวันที่ทำการ จองสลาก ต้องมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่ายอดจองสลาก
 • หากมีการถอนเงินภายหลังจากการจองสลากสำเร็จ จะต้องนำฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ภายในวันที่ 16 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 21:00 น. เพื่อให้ระบบหักเงินเพื่อฝากสลากในวันที 17 เม.ย. 2567 โดยอัตโนมัติ

 

 

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง

 

ขั้นตอนการจอง

 

 1. เข้า BAAC Mobile เลือก "สลาก"
 2. เลือก "สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง"
 3. กด "ต่อไป"
 4. กด "จองสลาก" เพื่อเข้าสู่การจอง
 5. อ่านเงื่อนไข แล้วกดยอมรับ
 6. กรอกเลขที่บัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝาก บัญชีสลากและจำนวนเงิน แล้วกด "ตรวจสอบ"
 7. ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งก่อนกด "ยืนยัน"
 8. ใส่รหัส PIN เป็นอันเสร็จ

 

 

ขั้นตอนการจอง

ขั้นตอนการจอง

ขั้นตอนการจอง

ขั้นตอนการจอง

 

 

logoline