ข่าว

มติครม. เห็นชอบ แต่งตั้ง "บอร์ดการเคหะแห่งชาติ" เช็กรายชื่อได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกรัฐบาล เผย มติครม.เห็นชอบ ตามที่ พม.เสนอ แต่งตั้ง “บอร์ดการเคหะแห่งชาติ” เช็กรายชื่ออย่างละเอียดได้ที่นี่

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ หรือ "บอร์ดการเคหะแห่งชาติ" รวม 10 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากขอลาออก ดังนี้

1.พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ประธานกรรมการ

 

 

2.นายอนุกูล ปีดแก้ว กรรมการอื่น (ผู้แทน พม.)

 

 

3.นายสมมาตร มณีหยัน กรรมการอื่น (ผู้แทน พม.)

 

 

4.นายเดชบุญ มาประเสริฐ กรรมการอื่น

 

 

5.นายมณเฑียร อินทร์น้อย กรรมการอื่น

 

6.นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการอื่น

 

 

7.นายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา กรรมการอื่น

 

 

8.นายอดิศร นุชดำรงค์ กรรมการอื่น

 

 

9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ จำรัสจรุงผล กรรมการอื่น

 

 

10.นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ กรรมการอื่น

 

โดยให้มีผลแต่งตั้ง "บอร์ดการเคหะแห่งชาติ" แต่วันที่คณะกรรมการมีมติ เป็นต้นไป

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ