ข่าว

กางเส้นทาง 'มอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ' 109 กม. สร้างปี 67 เดินทางลงภาคใต้ไวขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กางเส้นทาง 'มอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ' มอเตอร์เวย์ M8 ระยะทาง 109 กม. เริ่มก่อสร้างปี 2567 เชื่อม มอเตอร์เวย์สายใต้ อีกไม่นานจากนครปฐมไปเพชรบุรีมุ่งหน้าสู่ภาคใต้เดินทางไวขึ้นเท่าตัว

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการก่อสร้างมอเตอร์เพื่อเชื่อมโครงข่ายถนนในประเทศให้สมบูรณ์ โดยในปี 2567 จะดำเนินการก่อสร้าง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม–ปากท่อ–ชะอำ  "มอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ" หรือ มอเตอร์เวย์ M8 เป็นหนึ่งโครงการสําคัญที่มีความจําเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุ ในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) 

 

มอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในการก่อสร้าง "มอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ" หรือ มอเตอร์เวย์ M8 ล่าสุด กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างขั้นตอนหลังจากนี้ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติดำเนินโครงการโดยใช้แหล่งเงินกู้ก่อสร้างงานโยธาปี 2567 และจะเสนอขออนุมัติรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ก่อสร้างงานระบบดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ภายในปี 2567

 

มอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ

สำหรับแนวเส้นทาง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม–ปากท่อ–ชะอำ มอเตอร์เวย์ M8 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ได้แก่ 

 

  • ช่วงที่ 1 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง 61 กม.จุดเริ่มต้นโครงการต่อเชื่อมกับ M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ที่บริเวณทางแยกต่างระดับนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สิ้นสุดเชื่อมต่อมายังทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนธนบุรี-ปากท่อ) อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
  • ช่วงที่ 2 ปากท่อ-ชะอำ ระยะทาง 48 กม. จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับช่วงที่ 2 บริเวณทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนธนบุรี-ปากท่อ) อ.ปากท่อ สิ้นสุดเชื่อมต่อมายังถนนเพชรเกษม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างหาแนวทางในการดำเนินการ

 

มอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ

 

ระยะทาง 109 กม. วงเงินโครงการ 71,995.2 ล้านบาท โดยหากก่อสร้าง "มอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ"  หรือ มอเตอร์เวย์สายใต้ เส้นนี้เสร็จสมบูณณ์จะเป็นเลือกในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ นอกจาก ทล.4 (ถนนเพชรเกษม) และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์บางใหญ่ - กาญจนบุรี  

 

 

รูปแบบการก่อสร้าง "มอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ" หรือ มอเตอร์เวย์ M8

เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ ระยะทาง 109 กม. จำนวน 4 ช่องจราจรประกอบด้วย
โดยมีรูปแบบของถนนระดับพื้น ดังนี้

ช่องสายทางที่ไม่มีทางบริการ เขตทางกว้าง 80 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.60 เมตร ไหล่ทางด้านอก 3.00 เมตร ไหล่ทางด้านใน 1.00 เมตร เกาะกลางแบบ Depressed Median เขตทางกว้าง 120 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.60 เมตร ไหล่ทางด้านอก 3.00 เมตร ไหล่ทางด้านใน 1.00 เมตร

 

เกาะกลางแบบ Depressed Medianประกอบกับออกแบบให้มีรูปแบบของถนนโครงสร้างยกระดับและสะพานต่าง ๆ สำหรับเป็นทางสัญจรหลักของโครงการในส่วนที่ตัดข้ามถนนท้องถิ่น ลำน้ำ และบริเวณพื้นที่ดินอ่อน โดยกำหนดความกว้างเขตทางตามที่จำเป็น เพื่อลดผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดิน

 

 

ส่วนแนวเส้นทาง "มอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ" หรือ มอเตอร์เวย์ M8 

แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์นครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ที่บริเวณทางแยกต่างระดับนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และมีจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บริเวณ กม. 188 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ตลอดเส้นทางประกอบด้วยด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 9 แห่ง ได้แก่
1.ด่านนครชัยศรี
2.ด่านตลาดจินดา
3.ด่านบางแพ
4.ด่านราชบุรี
6.ด่านปากท่อ 1
7. ด่านปากท่อ 2
8. ด่านเขาย้อย
9. ด่านท่ายาง

 

มอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำ

 

 

ขอบคุณที่มา: กรมทางหลวง กระทรวงคมนา 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ