ข่าว

เช็ก 'ตารางการจ่ายเงินไร่ละ 1,000' ธ.ก.ส. อัปเดต เดือนธันวาคม 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ตารางการจ่ายเงินไร่ละ 1,000' เงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส. อัปเดต เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 เดือนธันวาคม 2566 เงินเข้าวันไหนบ้าง

อัปเดต “ตารางการจ่ายเงินไร่ละ 1,000” ภายหลังรัฐบาลอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร จ่าย “เงินเยียวยาไร่ละ 1,000” วงเงิน 56,321.07 ล้านบาท ผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือคิดเป็นเงิน 20,000 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส. มีกำหนดการโอนเงิน มาตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 2566 และยังมีกำหนดโอนเงินอย่างต่อเนื่อง ในเดือนธันวาคม 2566

ตารางการจ่ายเงินไร่ละ 1,000

 

นครราชสีมา

ธ.ก.ส.สาขาเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

 • ต.หนองงูเหลือม 7-8 ธ.ค. 2566
 • ต. หนองยาง 12 ธ.ค. 2566

 

ธ.ก.ส.สาขาห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

 

 • ต.หลุ่งตะเคียง 7 ธ.ค. 2566
 • ต.เมืองพลับพลา 8 ธ.ค. 2566
 • ต.งิ้ว 12 ธ.ค. 2566
 • ต.กงรถ 13 ธ.ค. 2566
 • ต.ตะโก 13 ธ.ค. 2566
 • ต.ห้วยแคน 13 ธ.ค. 2566
 • ต.นอกเขต 13 ธ.ค. 2566

 

ธ.ก.ส.สาขาเทพารักษ์

 

 • ต.หนองแวง 7 ธ.ค. 2566
 • ต.บึงปรือ 8 ธ.ค. 2566
 • ต.วังยายทอง 12 ธ.ค. 2566

ตรวจสอบสถานะการโอนเงินไร่ละ 1,000 ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน ตรวจสอบสถานะการโอน

ด้าน ธ.ก.ส.สาขาขุขันธ์ จ.อุบลราชธานี แจ้งอัปเดต ตารางการจ่ายเงินไร่ละ 1,000 ในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่ไม่เอกสารสิทธิ จะมีการส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. อีกครั้ง ในวันที่ 20 ธ.ค. 2566 และจะดำเนินการโอนเงินตามโครงการฯ ให้พี่น้องเกษตรกรครั้งถัดไป ทุกวันที่ 28 ของเดือน ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 2566 ถึง 28 ก.ย. 2567

ตารางการโอนเงินไร่ละ 1,000

 

 

แจ้งขั้นตอนการรับเงิน ดังนี้ 

 

1. ตรวจสอบสถานะและการโอนเงินได้จาก

 

 • ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตกร farmer.doae.go.th คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน chongkho.inbaac.com คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile หรือ BAAC Connect หรือ BAAC SMS Alert

 

2. เกษตรกรปรับสมุดคู่บัญชีเงินฝากที่ตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส.

3. ติดต่อเพื่อถอนเงินฝากตรงตามวันที่ธนาคารแจ้ง

4. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีเงินฝาก ใบถอนเงินฝาก รับบัตรคิว (กับพนักงานที่จุดให้บริการ) และนั่งรอรับบริการตามลำดับคิว

5. ท่านที่มีบัตร ATM และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile สามารถถอนเงินผ่านตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ทุกตู้บริการของ ธ.ก.ส. ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ