ข่าว

เช็กเงื่อนไข 'ออมสิน' เปิดสินเชื่อแก้ หนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยคงที่ ผ่อนนาน 5 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อแก้ปัญหา 'หนี้นอกระบบ' จาก 'ออมสิน' กู้ได้สูงสุด 5 หมื่นบาท ผ่อนนาน 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

จากการที่รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหา หนี้นอกระบบ โดยให้ถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งหลาย ธนาคาร ได้มีการออกสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยเช่นกัน โดน 'ออมสิน' ได้เปิด สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา หนี้นอกระบบ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา 'หนี้นอกระบบ' ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

 

รายละเอียดสินเชื่อ

 

วงเงินกู้

 • ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

 

ค่าธรรมเนียม

 • 100 บาท ต่อสัญญา

 

ระยะเวลาการชำระ

 • ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

 

รายละเอียดการสมัคร

 

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

 

หลักประกันเงินกู้

 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

 

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

 

 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ