ข่าว

รมว.เกษตรฯ เดินสาย บึงกาฬ ติดตามความก้าวหน้า 'ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ติดตามการดำเนินการ "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ" อธิบดีกรมการข้าว สรุปความก้าวหน้า ชูพันธกิจ ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกร เพื่อเสริมสร้างการผลิตข้าวคุณภาพดี ปลื้มผลงานปรับปรุงพันธุ์จนได้พันธุ์ข้าวคุณภาพหลายพันธุ์

ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ณ ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ   ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ   โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว  ให้การต้อนรับ  รายงานความคืบหน้า และแนวทางการดำเนินงาน   สำหรับ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ 
เป็นศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร โดยเป็นศูนย์บริการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเกษตรกร เพื่อให้สามารถติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูลด้านข้าว ดำเนินกิจกรรมในเรื่อง

 

 

 

1) การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างการผลิตข้าวคุณภาพดี สร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้โครงการและกิจกรรมของกรมการข้าว รวมถึงส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และควบคุม กำกับการใช้และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพและไม่ผ่านการรับรอง โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข22 พันธุ์ กข6 และพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 เป้าหมายการผลิตปี 2566 จำนวน 1,900,000 กิโลกรัม 

2) เป็นโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬได้ 3,814 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 39,624 ไร่ จำนวนเมล็ดพันธุ์ 578,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ ในอนาคตมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จากเดิม 1,900,000 กิโลกรัม เป็น 2,500,000 กิโลกรัม ภายในปี 2569 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งการผลิตข้าวคุณภาพดี และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวของเกษตรกร  

 

 

 

    

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดย กรมการข้าว มีแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้คุณภาพ โดยในพื้นที่จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ มีศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์จนได้พันธุ์ข้าวคุณภาพดี จำนวนหลายพันธุ์ อาทิ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 22 ผลผลิตเฉลี่ย 684 กิโลกรัมต่อไร่ และข้าวเจ้าคุณภาพพิเศษ พันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62) ผลผลิตเฉลี่ย 640 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงเมล็ดข้าวพันธุ์ดี จะทำให้ชาวนามีผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ้น และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในราคาที่สูงขึ้นอีกด้วย

 

รมว.เกษตรฯ เดินสาย บึงกาฬ ติดตามความก้าวหน้า 'ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ'

รมว.เกษตรฯ เดินสาย บึงกาฬ ติดตามความก้าวหน้า 'ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ'

รมว.เกษตรฯ เดินสาย บึงกาฬ ติดตามความก้าวหน้า 'ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ'

รมว.เกษตรฯ เดินสาย บึงกาฬ ติดตามความก้าวหน้า 'ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ'

รมว.เกษตรฯ เดินสาย บึงกาฬ ติดตามความก้าวหน้า 'ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ'

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ   โดยมี ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว  รายงานความก้าวการดำเนินงาน

 

 

 

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ