ข่าว

กระทรวงดิจิทัลฯ ออก 3 มาตรการสกัดละเมิด 'ข้อมูลส่วนบุคคล '

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือ ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต ล้อมคอกป้องกันการละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ข้อสรุป เปิดทางตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจประกันภัย เป้าหมายยกระดับการกำกับดูแล

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.หรือ PDPC ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจประกันภัย นำโดยสภาธุรกิจประกันภัยไทย , สมาคมประกันชีวิตไทย ,สมาคมประกันวินาศภัยไทย ,  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เมื่อวันที่  1 ธ.ค.   ได้หารือถึงการ
 กำหนดแนวทางการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล   การเร่งขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

 

 

 

 

โดยที่ประชุมได้กำหนดมาตรการหลัก 3 ด้านเพื่อยกระดับมาตรฐานการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ    1. PDPC และ คปภ. จะร่วมกันจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจประกันภัย ชื่อว่า  "ศูนย์ คปภ. - PDPC Eagle Eye" เพื่อยกระดับการตรวจสอบกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจประกันภัยอย่างเคร่งครัดเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสอดส่องดูแลตัวแทน นายหน้าประกันภัย ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเครือข่ายธุรกิจประกันภัย ตามแนวทางที่ คปภ. และ PDPC กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

 

2. PDPC  คปภ. และสมาคมเครือข่ายธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันจัดทำและประกาศแนวปฏิบัติ (Guideline) เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับธุรกิจประกันภัยในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
.
3. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยกระดับความเข้มข้นในการกำกับดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น เพิ่ม เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในหลักสูตรการขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต เป็นตัวแทนฯ นายหน้าฯ เป็นต้น 
.

 

 


เขา กล่าวว่า   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีความมุ่งมั่นและพร้อมสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานตามข้อสรุปจากการ ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง PDPC คปภ. และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจประกันภัย  เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พ.ย.
ที่ผ่านมา  ที่เห็นชอบแนวทางในการยกระดับมาตรฐานป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ ตามมาตรการระยะเร่งด่วน 30 วัน ระยะ 6 เดือน และ ระยะ 12 เดือนต่อไป 
 

 

 

 

 

"ในการประชุมยังได้สอบถามความคืบหน้าสอบสวนกรณีที่ผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ถูกใช้ข้อมูลส่วนตัวในใบงานของบุตรมาใช้ในการเสนอขายประกัน จากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ คปภ. ซึ่งได้มีการตรวจสอบและดำเนินการสอบสวนมาก่อนหน้านี้ โดย คปภ. แจ้งว่า ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะได้เพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยจากผู้กระทำผิด  และขณะนี้ได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยอีก 2 กรณีที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และ คปภ. กำลังเร่งตรวจสอบกรณีอื่นๆ อีกด้วย   "  นายประเสริฐ  กล่าว 

 

กระทรวงดิจิทัลฯ ออก 3 มาตรการสกัดละเมิด 'ข้อมูลส่วนบุคคล '

กระทรวงดิจิทัลฯ ออก 3 มาตรการสกัดละเมิด 'ข้อมูลส่วนบุคคล '

กระทรวงดิจิทัลฯ ออก 3 มาตรการสกัดละเมิด 'ข้อมูลส่วนบุคคล '

กระทรวงดิจิทัลฯ ออก 3 มาตรการสกัดละเมิด 'ข้อมูลส่วนบุคคล '

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง หารือการกำหนดแนวทางการป้องกันละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ