ข่าว

เศรษฐา มอบรองนายกฯลงอีสานเกาะติดข้อมูล -ครม.สัญจร ประเดิม หนองบัวลำภู

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  เผย ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1/2566 ประเดิม จังหวัดหนองบัวลำภู พ่วงติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และ อุดรธานี

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  เปิดเผยว่า ใน
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธ.ค.  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคน  กระจายตัวลงพื้นที่ในกลุ่มจังหวัด  เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน และตรวจราชการในส่วนงานที่กำกับดูแล โดยให้ความสำคัญกับปัญหาหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านการเกษตร และปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน 

 

 

 

 

ในส่วนของตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายภูมิธรรม เวชยชัย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเขตตรวจราชการนี้   โดยจะลงพื้นที่ในอาทิตย์ที่  3 ธ.ค.  ไปสำรวจปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ทำให้เกิดถนนขาดประชาชนเดือดร้อนสัญจรไม่สะดวก  ที่ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย และจะเดินทางต่อไปยังพื้นที่ ต.โนนทัน  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เพื่อสำรวจปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการจัดสรรเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชน ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ร่วมกับ  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช. )และผู้แทนจากภาคเอกชน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด   และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการให้ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาในลำดับต่อไป

 

 

 

 

 

 

"นายกรัฐมนตรี  มีความตั้งใจจะลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดแรก เพราะ หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดเล็ก และรายได้ของประชาชนต่อคนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น การลงไปของรัฐมนตรีในพื้นที่ต่างๆ จะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้ในพื้นที่ ตลอดจนวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมากขึ้นต่อไป " นายชนินทร์  กล่าว


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ