ข่าว

รมว.ดิจิทัลฯ ตีปี๊ป อันดับความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทย ขยับขึ้น 5 อันดับ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยการสำรวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ 64 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ที่เข้าร่วมการจัดอันดับ ในปี 2023 พบความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย ทิศทางที่ดีขึ้น ขึ้นมาอันดับที่ 35 จากปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 40

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ 64 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ที่เข้าร่วมการจัดอันดับ ในปี 2023 ตามรายงาน IMD World Digital Competitiveness Ranking 2023 โดยความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย หรือ Thailand Digital Competitiveness Ranking 2023  อยู่ในอันดับที่ 35 ซึ่งดีขึ้น 5 อันดับจากเดิมในปี 2022 ที่อยู่ในอันดับที่ 40 ในปี 2022 

 

 

 


 

สำหรับอันดับ Digital Competitiveness Ranking รวมไปถึงความก้าวหน้าในอีก 3 ด้าน ที่มีการสำรวจและจัดอันดับพบว่า ในปี 2023 มีอันดับดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2022 ทั้งในภาพรวมและเฉพาะ โดย    Digital Competitiveness Ranking ภาพรวม ดีขึ้น 5 อันดับ คืออยู่อันดับที่ 35 ในปี 2023 จากเดิมอันดับที่ 40 ในปี 2022

 

 

 

 

  • Knowledge ด้านความรู้ ดีขึ้น 4 อันดับ คืออยู่ในอันดับที่ 41 ในปี 2023 จากเดิมอันดับที่ 45 ในปี 2022
  • Technology ด้านเทคโนโลยี ดีขึ้น 5 อันดับ คืออยู่ในอันดับที่ 15 ในปี 2023 จากเดิมอันดับที่ 20 ในปี 2022
  •  Future Readiness ด้านความพร้อมสำหรับอนาคต ดีขึ้น 7 อันดับ คืออยู่ในอันดับที่ 42 ในปี 2023 และอันดับที่ 49 ในปี 2022

 

 

 

 

สำหรับ 5 ประเทศที่มีอันดับสูงสุดในโลก World Digital Competitiveness Ranking ประกอบด้วย 1.สหรัฐอเมริกา   2.เนเธอร์แลนด์   3.สิงคโปร์   4. เดนมาร์ก  และ 5.สวิตเซอร์แลนด์  ขณะที่ 5 ประเทศที่มีอันดับสูงสุดในอาเซียน ประกอบด้วย 1. สิงคโปร์  (อันดับโลกอยู่ที่ 3) 2.มาเลเซีย  (อันดับโลกอยู่ที่ 33) 3. ไทย  (อันดับโลกอยู่ที่ 35) 4. อินโดนีเซีย  (อันดับโลกอยู่ที่ 45) และ 5.ฟิลิปปินส์  (อันดับโลกอยู่ที่ 59)

 

 

 

 

 


"ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยขยับดีขึ้น 5 อันดับในปี 2023 ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดี  กระทรวงดีอีกำลังเดินหน้าในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้น  รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และดิจิทัล (อันดับ 57) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย (อันดับ 46) การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (อันดับ 44) ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล (อันดับ 48) ความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของภาครัฐ (อันดับ 58) เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องดิจิทัลเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี) ตั้งเป้าหมาย จะผลักดันความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย ให้ขึ้นไปอยู่ใน 30 อันดับแรกของโลกภายในปี 2569 เพื่อก้าวสู่การเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน "  นายประเสริฐ  ระบุ 

 

 

 

 

 

.

CREDITPHOTO : https://pixabay.com/th/

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ