ข่าว

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ‘สิงห์ เทรนด์’ บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ‘สิงห์ เทรนด์’ บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ประกอบธุรกิจด้านเสื้อผ้าแฟชั่น เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27  พ.ย. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงที่ ล.6621/2566 ศาลล้มลละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า

ด้วย นายธนากร เจือกุนทร ผู้ชำระบัญชี ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางร้องขอให้บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

 

 

ลูกหนี้ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 105551026425 ที่อยู่ 999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา22 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

 

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

 

 

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคตี หรือ สำนักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เตือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใด้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 พ.ย.2566 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

 

 

ทั้งนี้ บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านเสื้อผ้าแฟชั่น เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท

 

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ‘สิงห์ เทรนด์’ บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ