ข่าว

'ข้าราชการ' เฮลั่น ครม.ไฟเขียวขึ้น 'เงินเดือนข้าราชการ' เริ่ม พ.ค. 67

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ข้าราชการ' เฮลั่น ครม. ปรับขึ้น เงินเดือนข้าราชการ เริ่ม พ.ค.67 สำหรับ ขรก. จบใหม่ปีละ 10% 2 ปี งบประมาณ เงินเดือนจะอยู่ที่ 18,000 บาท/เดือน

วันที่ 28 พ.ย. 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานวันนี้ เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับขึ้นเงินเดือน "ข้าราชการ" ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.)

โดยปรับขึ้นในส่วนของ "ข้าราชการ" บรรจุใหม่ปีละ 10% ใน 2 ปีงบประมาณ ได้แก่ ปีงบประมาณ 2567 และ ปีงบประมาณ 2568 ซึ่งจะทำให้เงินเดือนของข้าราชการบรรจุใหม่อยู่ 18,000 บาทต่อเดือน ในปีงบประมาณ 2568 จากปัจจุบันที่อยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน โดยการเริ่มปรับฐานเงินเดือนข้าราชการจบใหม่ 10% จะเริ่มต้นในเดือน พ.ค.หน้าหลังจากที่พรบ.งบประมาณประกาศใช้แล้ว

สำหรับ "ข้าราชการ" ชั้นผู้น้อยอื่นๆ ที่เข้ามารับราชการก่อนและยังไม่ถึงระดับชำนาญการ (C8) และยังมีเงินเดือนไม่ถึง 18,000 บาทต่อเดือนจะมีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปให้อยู่ในที่สูงกว่าข้าราชการบรรจุใหม่ โดยในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ปรับฐานเงินเดือนให้กับข้าราชการที่เข้ามารับราชการก่อนและเงินเดือนยังไม่ถึง 18,000 บาทก็จะได้รับการปรับขึ้นค่าครองชีพก่อน สำหรับข้าราชการที่เป็นระดับชำนาญการขึ้นไปหรือระดับ C9 ขึ้นไปจะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนแต่อย่างไร

สำหรับ งบประมาณที่ใช้นั้นในปี 2567 จะใช้งบประมาณหลัก 5-6 พันล้านบาท โดยอาจจะใช้จากเงินงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน ส่วนปีงบประมาณ 2568 ที่จะใช้งบประมาณในหลักหมื่นล้านบาทนั้นจะใช้การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาใช้ในส่วนนี้ 

โดยตัวเลขการจัดทำงบประมาณที่แน่นอนสำหรับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการในครั้งนี้จะเป็นเท่าไหร่  สำนักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง และกระทรวงการคลังจะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง 

"การปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้จะให้กับข้าราชการที่บรรจุใหม่ และ "ข้าราชการ" ที่ยังรายได้น้อย และจะทำคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพราชการ และปรับลดจำนวนข้าราชการด้วย" นายดนุชา กล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ