ข่าว

สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ 'เศรษฐา' ลั่นเดินหน้า 'ดิจิทัลวอลเล็ต'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ระบุ ร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่เวทีสหรัฐ ได้รับสัญญาณที่ดี ต่างชาติให้ความสนใจเตรียมเข้ามาลงทุนในไทย ในฐานะผู้นำรัฐบาล พร้อมเร่งรัดทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่น ส่วน" ดิจิทัลวอลเล็ต" คือการการช่วยฟื้นศก.

ห้องภิรัชฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ในโอกาสครบรอบ 91 ปี หอการค้าไทย เรื่อง  "The time to act is now พลิกวิกฤต ฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน" และรับข้อเสนอทางเศรษฐกิจจากหอการค้าทั่วประเทศ (สมุดปกขาว) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรวมพลังเครือข่ายหอการค้าทุกภาคส่วนตามแนวทาง Connect the dots

 

 

 

การเชื่อมโยงความร่วมมือและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปสู่การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน Connect – Competitive - Sustainable โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประธานหอการค้าจังหวัดและเลขาธิการหอการค้าจังหวัด ประธานหอการค้าต่างประเทศ นายกสมาคมการค้า ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ 

 

 

 

 

 

.

ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค -ต่างชาติตอบรับลงทุน

.

 

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยินดีที่ได้มากล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ  การเดินทางไปร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 (2023 APEC Economic Leaders’ Meeting) ระหว่างวันที่ 12-19 พ.ย.  ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  ได้พบปะกับผู้นำประเทศต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำของต่างประเทศ เช่น Facebook Tesla Google Microsoft ทำให้เห็นถึงศักยภาพประเทศไทยในหลายด้านทั้งเรื่องความพร้อมด้านคมนาคม โดยเฉพาะเรื่องของ Clean Energy พลังงานสะอาด  ซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศ เรื่อง Health Care   ดูแลสุขภาพ  และอื่นๆ   ซึ่งสนใจที่จะมาลงทุนในไทย

 

 

 

 ไทยแม้จะเป็นประเทศเล็ก  แต่ก็มีจุดยืนของตนเองด้านการค้าขายมาโดยตลอด   การไปต่างประเทศเพื่อค้าขายและเชิญชวนให้นักลงทุนมาลงทุนในไทยผ่านการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ   "หลายคนพูดถึงการเดินทางไปร่วมประชุมเอเปค ครั้งที่ 30 เราประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้น  ผม ยังไม่มองแบบนั้น แต่มองว่าเรายังสามารถทำได้อีกมาก โดยพรุ่งนี้ ( 20  พ.ย.  ) จะมีการนัดทีมที่ไปทำกันมาว่าแต่ละหน่วยงาน แต่ละกระทรวง กรม ต้องไปทำการบ้านอย่างไรต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนนั้นเกิดขึ้นได้จริง " 

 

.

สนับสนุนแนวคิด "เมืองรอง" ดึงต่างชาติสัมผัสไทย

.

 

นายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า   การพัฒนาเรื่องเมืองรองของไทย ซึ่งต่างประเทศ ให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย ไม่เฉพาะการท่องเที่ยวเมืองหลัก เช่น เชียงใหม่ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เท่านั้น เพราะต่างประเทศมองว่าหลายจังหวัดของไทยยังมีศักยภาพอยู่มากทั้งเรื่องวัฒนธรรม Soft Power และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ต้องการให้ไทยมีการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น

 

สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ  \'เศรษฐา\'  ลั่นเดินหน้า  \'ดิจิทัลวอลเล็ต\'

เศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ในโอกาสครบรอบ 91 ปี หอการค้าไทย

 

 

 

 

สิ่งสำคัญคือระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวมาอยู่ในเมืองไทย ดังนั้นการดึงให้นักท่องเที่ยวให้อยู่นานและไปท่องเที่ยวในเมืองรองด้วย ต้องมีการขยายระยะเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่ได้นานขึ้น ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในทุกมิติรองรับด้วย ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงด้านการเดินทางคมนาคมขนส่ง เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้

 

 

 

ทั้งนี้ เห็นด้วยที่ทางหอการค้าแห่งประเทศไทย   จะเริ่มขับเคลื่อนใน 4 เมืองรอง และขยายไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ด้วย เพราะถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้โดยจะพยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยจะให้ทีมงานนัดเพื่อหารือกันในเรื่องดังกล่าวต่อไป เช่น เรื่องของ Incentive เมืองรองคืออะไร การสนับสนุนจากรัฐบาลที่ต้องการคืออะไร เป็นต้น
 

.

ย้ำความจำเป็นว่าด้วย " ดิจิทัลวอลเล็ต" 

.

 


สำหรับกรณีเรื่องนโยบายเงิน Digital Wallet  : ดิจทัลวอลเล็ต  ที่มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้น  ทราบว่าแม้แต่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ ซึ่งความจริงแล้วปัจจัยหลักอยู่แค่นี้ คือ เร่งด่วน จำเป็น วิกฤติหรือไม่  รัฐบาลนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น เร่งด่วน และสภาพเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่วิกฤติ   ไทยอยู่บนโลกของการแข่งขันที่สูงมาก

 

 

 

 

ถ้าย้อนกลับไปดูประเทศคู่แข่งของไทย เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จะพบว่าตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวขยายตัวไปเท่าไรในปีที่ผ่านมา  เมื่อเปรียบเทียบกับไทย ซึ่งเชื่อว่าทุกคนทราบดีว่าไทยสามารถทำได้และไปไกลได้อีก   ในรอบ   9-10 ปีที่ผ่านมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยเฉลี่ยต่ำกว่า 2% พักหนี้เกษตรกรไป 13 ครั้ง ซึ่งเกษตรกรเองก็อยากมีความภาคภูมิใจ ไม่ต้องมาพักหนี้ให้

 

 

 

 

เกษตรกรอยากจะมีตลาดใหม่ ๆ สำหรับนำสินค้าเกษตรไปจำหน่ายได้มากและราคาที่ดีขึ้น รวมถึงความต้องการมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องการเกษตร เพื่อสร้างผลิตผลที่สูง   2  เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลก็ได้ดำเนินการดูแลประชาชนทุกกลุ่ม เช่น พักหนี้เกษตรกร การลดค่าไฟฟ้า การลดค่าน้ำมันเบนซินและดีเซล การสนับสนุน Short Quick Win  การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวด้วยการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน

 

 

 

 

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการแล้ว รวมไปถึงการดำเนินการเรื่องของการยกเว้น ตม.6 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียจะสามารถเดินทางเข้ามาในไทยได้ง่ายขึ้น ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในวันศุกร์-อาทิตย์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่วันละประมาณ 30,000 คน จากเดิมอยู่ที่ 10,000 คนต่อวัน สิ่งที่พูดเหล่านี้เพียงอยากย้ำว่า รัฐบาลนี้และรัฐมนตรีทุกคนทำงานหนัก ลงรายละเอียด เพื่อก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ ซึ่งดิจิทัลวอลเล็ตก็เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลเช่นกันที่จะทำให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ   นายกรัฐมนตรี ระบุ

 

สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ  \'เศรษฐา\'  ลั่นเดินหน้า  \'ดิจิทัลวอลเล็ต\'

.

เศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี ร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ในโอกาสครบรอบ 91 ปี หอการค้าไทยและรับข้อเสนอทางเศรษฐกิจจากหอการค้าทั่วประเทศ (สมุดปกขาว) 

 

.

ขอขอบคุณภาพจาก thaigov

.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ