ข่าว

รองเลขาธิการ เพื่อไทย สับ ศิริกัญญา ก้าวไกล เข้าข่ายอคติโจมตี ดิจิทัลวอลเล็ต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทย "ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์" อดไม่ได้ ขอชน " ศิริกัญญา ตันสกุล" พรรคก้าวไกล ที่ออกมาวิจารณ์นโยบาย ดิจิทัลวอลเล็ต ซัดไม่ได้ศึกษาในรายละเอียด พูดมองแต่มุมของตนเอง ไม่ได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน

น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทย   เปิดเผยว่า  นโยบาย "ดิจิทัลวอลเล็ต "  เติมเงิน  10,000 บาท ภายใต้การผลักดันของพรรคเพื่อไทย  เป็นการนำนโยบายดังกล่าวมาใช้  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  ( GDP ) ให้เติบโตเฉลี่ยปีละ 5 %   หากพิจารณาจากตัวเลข ธนาคารแห่งประเทศไทยไตรมาสที่ 3 พบว่า   ทั้งภาคการลงทุนและการบริโภค ตกลงทุกด้านเมื่อเทียบกับปี 2565 สอดคล้องกับการประเมินของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุว่า ครึ่งปีแรกของปี 2566 เศรษฐกิจจะขยายตัวที่ 2.2%  สะท้อนว่า ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยไม่ได้เติบโตอย่างแท้จริง เป็นเพียงภาพลวงตา  

 

 

 

 


การที่ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ สส.พรรคก้าวไกล ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบาย  "ดิจิทัลวอลเล็ต"   ตนเข้าใจดีว่าเป็นบทบาทของฝ่ายค้านที่ต้องการตรวจสอบ แต่การดำเนินนโยบายดังกล่าว รัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนโดยศึกษาทั้งทางกฎหมาย และการเงิน รวมทั้งยังคงมุ่งรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง การวิจารณ์ดังกล่าวนอกจากจะสะท้อนว่าผู้พูด  ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดของคำแถลงอย่างถ่องแท้แล้ว ยังสะท้อนว่า ผู้พูดมองแต่มุมของตนเอง ไม่ได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

"หากมองโดยปราศจากอคติ มีการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกกำลังถดถอย สภาวะสงครามที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้ยาก  สิ่งที่รัฐบาลทำวันนี้ จึงเป็นทางเลือกที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้อง และถือเป็นมิติใหม่ ที่รัฐบาล ให้อำนาจกับประชาชน เป็นผู้ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้  เพื่อกระตุ้นภาคการผลิตภายในประเทศ  ซึ่งดำเนินการควบคู่กันไปกับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งระยะกลางและระยะยาว  หากเป็นไปตามเป้าหมาย  GDP ของประเทศจะสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 5% จะช่วยทำให้หนี้สาธารณะที่หมักหมมมาเป็น 10 ปี ลดลงเป็น 67.1%    ฐานคิดของพรรคเพื่อไทย  พยายามทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้มาแล้วในหลายครั้ง   ถึงวันนี้เราเป็นรัฐบาล ก็ยังยึดมั่นแนวทางนี้  ฝากถึงผู้วิจารณ์ทั้งหลาย  อย่ายัดเยียดความกลัว ความกังวล ของตัวเอง มาเป็นข้อจำกัดความเจริญเติบโตของประเทศ  "  สส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทย  ระบุ

 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ