ข่าว

อ.อ.ป. ผุด 'บัตรเดียวเที่ยวทุกสวนป่าฯ' โหมเที่ยวรับฤดูหนาว เคาะขาย 199 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อ.อ.ป. ร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวรับฤดูหนาว ออกบัตรพิเศษ "บัตรเดียวเที่ยวทุกสวนป่าฯ" เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสประสบการณ์กับ สวนป่า 5 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งเป้ามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจท่องเที่ยวชมธรรมชาติ

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(อ.อ.ป.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า  ขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว อ.อ.ป.ได้เตรียมความพร้อมสวนป่าที่มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ อาหาร ที่พัก สภาพแวดล้อมในพื้นที่ ตลอนจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อต้อนรับนักเที่ยวและผู้มาเยือน  ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน- 31ธันวาคม 2566   พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในช่วงนี้

 

 

 

โดย อ.อ.ป.ได้ออกบัตรพิเศษ  "บัตรเดียวเที่ยวทุกสวนป่าฯ" ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 แห่ง   ในราคาเพียง 199 บาท ต่อ 2 ท่าน พร้อมกันนี้ยังมอบสิทธิพิเศษส่วนลด 30- 50% สำหรับสินค้า บริการ และที่พัก ให้กับผู้ถือบัตรใบนี้  "บัตรเดียวเที่ยวทุกสวนป่าฯ"ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น    ทั้งนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจท่องเที่ยวชมธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจและใช้บริการกิจกรรมในสวนป่าของอ.อ.ป.  

 

 

 

สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ บัตรเดียวเที่ยวทุกสวนป่าฯ ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
1. แฟนเพจ บัตรเดียว เที่ยวทุกที่ อ.อ.ป. (https://www.facebook.com/profile.php?id=61550557572756) 2. จุดจำหน่ายบัตร ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 
3. สำนักงานสวนป่าที่ร่วมโครงการทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.สวนป่าสนบ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 2.สวนป่าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 3.สวนป่าเขากระยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และ4.สวนป่าแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
4. สำนักธุรกิจการตลาด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 0 2282 3243 ต่อ 1718 (วันและเวลาราชการ) 
 

 

 


อย่างไรก็ตามนอกจากสวนป่าฯ ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 แห่ง และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอีก 1 แห่งแล้ว ยังมีสวนป่าฯที่มีศักยภาพ ทางธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แต่มีความพร้อมทั้งในเรื่องที่พัก อาหาร ลานกางเต้นท์ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ รอต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนที่อยากสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยผืนป่าสมบูรณ์ อาทิ สวนป่าดอยบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สวนป่าทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีและสวนป่าเกริงกระเวีย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีและ สวนป่ากะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เป็นต้น ซึ่งสวนป่าแต่ละแห่งจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันตามภูมิประเทศและภูมิสังคม อย่างไรก็ตามปัจจุบันอ.อ.ป.มีสวนป่าฯทั้งสิ้น 245 แห่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

อ.อ.ป. ผุด  \'บัตรเดียวเที่ยวทุกสวนป่าฯ\' โหมเที่ยวรับฤดูหนาว เคาะขาย 199 บาท

สุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(อ.อ.ป.)

 

" สำหรับการปรับปรุงพัฒนาสวนป่าฯที่มีศักยภาพเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างครบวงจร  ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารจัดการที่เป็นแบบมืออาชีพ ซึ่งสวนป่าทั่วประเทศ มีประมาณสิบแห่งที่มีศักยภาพเหมาะสมทำท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ได้  ตอนนี้กำลังปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนดำเนินการด้านนี้  เพราะความที่เป็นมืออาชีพมากกว่า  นายสุกิจ กล่าว

 

 

 


อ.อ.ป. ผุด  \'บัตรเดียวเที่ยวทุกสวนป่าฯ\' โหมเที่ยวรับฤดูหนาว เคาะขาย 199 บาท

อ.อ.ป. ผุด  \'บัตรเดียวเที่ยวทุกสวนป่าฯ\' โหมเที่ยวรับฤดูหนาว เคาะขาย 199 บาท

อ.อ.ป. ผุด  \'บัตรเดียวเที่ยวทุกสวนป่าฯ\' โหมเที่ยวรับฤดูหนาว เคาะขาย 199 บาท

อ.อ.ป. ผุด  \'บัตรเดียวเที่ยวทุกสวนป่าฯ\' โหมเที่ยวรับฤดูหนาว เคาะขาย 199 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ออกบัตรพิเศษ  "บัตรเดียวเที่ยวทุกสวนป่าฯ"   ในราคาเพียง 199 บาท ต่อ 2 ท่าน  มอบสิทธิพิเศษส่วนลด 30- 50% สำหรับสินค้า บริการ และที่พัก ให้กับผู้ถือบัตรใบนี้   เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวแ ละประชาชนที่สนใจท่องเที่ยวชมธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจและใช้บริการกิจกรรมในสวนป่าของอ.อ.ป.

 

 

 

 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ